Copywriting

(přesměrováno z Copywriter)
Možná hledáte: Autorské právo – copyright.

Copywriting je tvorba reklamních a marketingových textů, které mají podpořit prodej výrobků a služeb.[1] Textař, který se zabývá copywritingem, se označuje jako copywriter, česky reklamní textař. Označení vzniklo spojením dvou slov: copy (zpráva pro tisk) a writer (autor).

Copywriter píše texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů, návrhy sloganů a názvů nebo popisky příspěvků na sociálních sítích. Copywriteři jsou nejčastěji zaměstnáni jako kreativci (tvůrčí pracovníci) v reklamních agenturách a větších webdesignérských firmách.

Pravidla copywritingu

editovat

Každé z reklamních médií má svá specifická pravidla psaní textů a reklamy. Obecně lze shrnout požadavky na reklamní text do následujících bodů:

 1. unikátnost a přínos pro čtenáře
 2. obsah důležitých informací
 3. pozitivní nádech
 4. důvěryhodnost
 5. přesvědčivost
 6. čtivost
 7. stylistická a pravopisná správnost

Web copywriting

editovat

S nástupem internetového média se začal vyvíjet obor „web copywritingu“, tedy psaní pro web.

Text na webu čtou lidé jinak než text v tištěném médiu. Text zhotovený pro tištěné médium obvykle na webu nefunguje. Je důležité si uvědomit, že lidé na internetu stránky vlastně nečtou, ale nejdříve je „skenují“ očima a hledají kousky potřebných informací. Proto text musí být vhodně členěný s dostatečným zvýrazněním klíčových slov, nadpisů, seznamů, citací apod. Struktura, rozsah i formát se přizpůsobuje tak, aby výsledný text byl dobře skenovatelný očima. Při psaní se obyčejně využívá princip obrácené pyramidy a model AIDA. Web copywriter by měl znát základy SEO. Obor se postupem času tak rozmohl, že místo „web copywriting“ a „web copywriter“ se psaní pro web začalo označovat obecným „copywriting“.

SEO copywriting

editovat

SEO copywriting je spojení techniky SEO a copywritingu. Činnost spočívá v optimalizaci textu webových stránek pro vyhledávače, které se nesoustředí pouze na zdrojový kód, ale na celkovou kvalitu obsahu webu. SEO copywriting se stará o aktuální, unikátní, zajímavý a pro čtenáře přínosný obsah. Klíčová slova je třeba umístit tak, aby byla dobře viditelná – v hlavním nadpisu, v dílčím nadpisu, v úvodním odstavci, v doplňkovém popisku obrázku a jednou či dvakrát v textu. Nelze přehánět. Je vhodné používat synonyma[2] a klíčová slova přirozeně skloňovat. Specifickým typem klíčového slova je long tail neboli dlouhý chvost. Nepřirozené texty obvykle vyhledávače již dokážou rozpoznat.

Reference

editovat
 1. HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3269-2. Kapitola Copywriting, s. 11–21.
 2. HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3269-2. Kapitola Optimalizace pro vyhledávače (SEO), s. 93–118. 

Literatura

editovat
 • HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting: podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. Brno: Computer Press, 2011. 252 s. ISBN 978-80-251-3269-2. 
 • KŘÍŽEK, Zdeněk; CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. 2., výrazně rozš. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2003. (Manažer). ISBN 80-247-0556-7. 
 • ŠENKAPOUN, Pavel. Webcopywriting pro samouky. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2015. 208 s. ISBN 978-80-7413-176-9. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat