Control moment gyroscope

Control Moment Gyroscope (silový gyroskop) je zařízení pro stabilizaci a drobné změny polohy orbitálního komplexu ISS. Ve skutečnosti se tedy nejedná o gyroskop, ale o řízený gyrostat tvořený soustavou čtyř vzájemně interagujících setrvačníků uložených v jedné ose volnosti ovládané servopohonem. Vychylování osy rotace setrvačníků a změna jejich otáček vyvolává reakční sílu, která se přes ložiska přenáší na centrální nosník Z1, a tím vyvolá změnu polohy celé stanice. Tato síla je přímo úměrná hybnosti setrvačníků. Stejně tak jakákoli vnější síla působící změnu polohy stanice (např. při připojování raketoplánu) je nucena překonat nejprve hybnost setrvačníků.

Externí odkazyEditovat