Možná hledáte: Mozilla Composer.

Composer je programová utilita určená pro správu knihoven a jiných zdrojů (tzv. závislostí, dependencies) v PHP. Umožňuje uživateli/programátorovi deklarovat pro každý svůj PHP projekt, které závislé knihovny chce využívat, a ty poté za něj jednoduchým a sjednoceným způsobem spravuje. To zahrnuje:

  • stažení knihoven v případě, že neexistují
  • zjišťování nových verzí knihoven a jejich případná aktualizace
  • kontrola požadavků pro každou knihovnu
  • řízení automatického nahrávání tříd spravovaných knihoven v PHP (class autoloading)
Composer
Logo
Aktuální verze 1.10.8 (24. června 2020)
Operační systém multiplatformní software
Vyvíjeno v PHP
Typ softwaru balíčkovací systém
Licence licence MIT
Web getcomposer.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Composer se dá ovládat z příkazové řádky a je multiplatformní – k dispozici je pro operační systémy Win32, Win64, Linux, iOS.

Při nahrávání knihoven Composer zejména spolupracuje se servery GitHub.com a packagist.org.

Soubory ComposeruEditovat

Composer používá soubory:

composer.json

Formát JSON, obsahuje použité knihovny. Tento soubor je editován uživatelem. Krom jiného je možné do něj uložit název projektu, jeho stručný popis, licenci, seznam autorů a kontakty na ně.

composer.lock

Formát JSON, obsahuje verze použitých knihoven, které mají být pro daný projekt použity. Tento soubor je generován.

vendor/

Knihovny jsou implicitně instalovány do adresáře vendor/ v daném projektu. V něm jsou uloženy v adresáři odpovídající jménu autora nebo organizace, která knihovnu vyvíjí, v podadresáři odpovídající jménu knihovny.

vendor/composer/

V podadresáři vendor/composer/ je zčásti instalovaná, zčásti generovaná skupina PHP souborů určená pro autoloading PHP tříd.

vendor/composer/installed.json

Formát JSON, obsahuje informace o projektem používaných knihovnách a přístupu k jejich třídám pro autoloading.

Příkazy z příkazové řádkyEditovat

Nejčastější příkazy pro composer jsou:

composer install

Tento příkaz se spouští typicky po vytvoření composer.json pro první inicializaci utility. Příkaz stáhne a nainstaluje požadované knihovny, prošetří jejich požadavky, vygeneruje soubory pro autoloading.

composer update

Tento příkaz projede seznam požadovaných knihoven a u těch, u kterých není určena konstantní verze, zjišťuje, neexistuje-li verze novější – a v takovém případě se ji pokusí nainstalovat.

OdkazyEditovat