Colloquium charitativum

označení pro jednání zástupců luteránů, katolíků a kalvinistů v Toruni
Toruň v 17. století

Colloquium charitativum Thoruniense (toruňské interkonfesní rozhovory) je označení pro jednání zástupců luteránů, katolíků a kalvinistů (včetně příslušníků Jednoty bratrské, jež se téhož roku spojila s polskými kalvinisty) v Toruni v roce 1645.

Jednání svolal král Vladislav IV. Vasa. Jeho cílem bylo snížení napětí v konfesně rozdělené Polsko-litevské unii a obnovení církevní jednoty. Rozhovory se odehrály na 36 zasedáních od 28. srpna do 21. listopadu 1645.

Rozhovorů se účastnilo 26 katolických, 28 luterských a 24 reformovaných teologů, mezi nimi i Jan Amos Komenský.

Rozhovory nevedly k žádnému výsledku; nicméně samotný fakt přátelského rozhovoru mezi konfesemi byl v tehdejší Evropě, zmítané třicetiletou válkou, něčím naprosto obdivuhodným.

LiteraturaEditovat

  • BEČKOVÁ, Marta. K toruňskému "Colloquium charitativum". Studia Comeniana et historica, 24 (1994), č. 51, s. 143-148.
  • MÜLLER, Hans-Joachim: Irenik als Kommunikationsreform. Das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. Göttingen 2004.
  • RICHTER, Manfred: Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645: ein Beitrag zum Ökumenismus. Siedlce 2013.
  • ZOUBEK, František Jan: Komenský - smírce křesťanů. Praha 1890.

Související článkyEditovat