Civil law

rozcestník na projektech Wikimedia

Anglický právní termín civil law má dva podstatně odlišné významy, které se do češtiny překládají jako: