Chemokin

skupina proteinů

Chemokin(y) (řecky kinos-pohyb) představují skupinu malých cytokinů s chemotaktickým účinkem, jejichž hlavní funkcí je regulace migrace buněk. Jedná se o nízkomolekulární (8-10 kDa), strukturně velmi podobné peptidy, které jsou klasifikovány podle společných strukturních charakteristik a přítomnosti čtyř cysteinových zbytků v konzervovaných oblastech do čtyřech skupin: CC, CXC, CX3C a C chemokiny.[1] Tyto čtyři skupiny chemokinů se odlišují nejen strukturně, ale i funkčně. Každá skupina má schopnost chemotaxe jiných typů leukocytů.

Chemokiny jsou produkovány v zánětlivých, ale i v homeostatických procesech. Zánětlivé chemokiny jsou vyvolávány během imunitní odpovědi a regulují přísun imunitních buněk do místa infekce, zatímco homeostatické chemokiny se podílejí na regulaci migrace buněk při normálních procesech údržby a vývoje ve tkáních. Jsou sekretovány jak buňkami imunitního systému, tak i buňkami různých tkání organismu.[2]

Chemokiny plní své biologické funkce prostřednictvím vazby na specifické receptory. Jedná se o receptory asociované s trimerními G-proteiny na povrchu cílových buněk. Většina receptorů rozpoznává několik různých chemokinů a jeden chemokin se může vázat na několik receptorů. Navázání chemokinu na receptor způsobuje změny v přilnavosti a pohyblivosti leukocytů a jejich chemotaktické nasměrování do poškozených tkání.[3]

ReferenceEditovat

  1. FERNANDEZ, Elias J.; LOLIS, Elias. Structure, Function,andinhibition Ofchemokines. Annual Review of Pharmacology and Toxicology. 2002, s. 469–99. DOI:10.1146/annurev.pharmtox.42.091901.115838. PMID 11807180. (anglicky) 
  2. LE, Y; ZHOU, Y; IRIBARREN, P; WANG, J. Chemokines and chemokine receptors: Their manifold roles in homeostasis and disease. Cellular & molecular immunology. 2004, s. 95–104. Dostupné online. PMID 16212895. (anglicky) 
  3. MURDOCH, Craig; FINN, Adam. Chemokine receptors and their role in inflammation and infectious diseases. Blood. 2000, s. 3032–43. Dostupné online. PMID 10807766. (anglicky)