Charváti

Tento článek je o mýtickém kmeni. O moravských Charvátech pojednává článek Moravští Chorvati.
Možná hledáte: Chorvati.

Charváti je označení skupiny obyvatel českého území před vznikem českého státu, jeden z mýtických českých kmenů obývající v raném středověku dnešní východní a severovýchodní Čechy a Polsko v oblasti Kladské Nisy. Tento předpoklad vychází ze zmínky v Kosmově kronice. Koncem 10. století měli podlehnout rozpínajícímu se přemyslovskému státu, za kterého se kmenové obyvatelstvo přetvořilo v český národ. Hypoteticky se uvažuje o jejich totožnosti s Bílými Chorvaty.