Chórová modlitba je druh modlitby, kdy se shromážděné společenství (např. řeholní komunita) společně modlí breviář.

Praxe společné modlitby breviáře se vyvinula v prostředí mnišských komunit kolem sv. Benedikta z Nursie. Celá modlitba byla dělena na tzv. hodinky, v rozsahu 7 hodinek ve dne + 1 v noci. Toto rozvržení bylo inspirováno veršem žalmu: "Sedmkrát za den ti chvály zpívám." (Žl 119, 164). Dnešní její podoba se mírně od tohoto schématu liší.

O chórové modlitbě editovat

Chórová modlitba breviáře spočívá v rozdělení modlících se do dvou "chórů". Tyto chóry pak střídavě recitují či zpívají verše jednotlivých žalmů, z nichž je modlitba složena. Při zpěvu se odedávna užívaly notace gregoriánského chorálu. Dnes existují též různé notace jiné, které však nezřídka z chorálního zpěvu vycházejí. Při recitaci existuje zvyk recitovat všechny verše žalmů na jednom tónu. Modlitba se tak stává melodickou.

Zvláště mnišské řády (benediktini, cisterciáci, kartuziáni, trapisté) jsou proslulí péčí o důstojnost a krásu společné chórové modlitby.

Služby v chóru editovat

V rámci chórové modlitby existují služby kantora a sukcentora. Kantor bývá zpravidla umístěn na pravé straně chóru, sukcentor pak na levé.

  • Kantor – začíná zpěv či recitaci hymnu, stejně tak zpěv či recitaci žalmu.
  • Sukcentor – zpívá či recituje antifony před jednotlivými žalmy.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat