Centýř

stará hmotnostní jednotka
(přesměrováno z Centnýř)

Centýř (též centéř, centíř, centnýř nebo centnéř) je stará hmotnostní jednotka, která na historickém území českých zemí odpovídá zhruba 60 kilogramům. Jeden centýř odpovídal hmotnost šesti kamenů.

  • český centýř (1758–1765) – asi 56 kg
  • moravský centýř (16. století) – asi 61,56 kg[1]

Odpovídající zahraniční centy dosahují v průměru nižší hmotnosti. Zaměňování historických centů (a centýřů) se současnými metrickými centy (100 kg) vede k chybným přepočtům a nadsazení historických údajů. Z toho důvodu byla například hmotnost největšího českého zvonu Zikmund, původně uváděná na 270 centýřů, chybně přepočítána na 27 tun (při přepočtu z českých centýřů by odpovídala cca 15 tunám).

zahraniční (cent)
  • vídeňský cent – 56,006 kg (na území českých zemí platný v letech 1764–1876)
  • bavorský cent – 56,006 kg
  • pruský cent – 51,48 kg
  • würtemberský cent – 48,64 kg
  • polský cent – 40,55 kg
  • (starý) anglický cent (cental) – 45,36 kg (oproti tomu novodobý centweight neboli hudredweight (cwt) odpovídá 50,80 kg)[2]

ReferenceEditovat

  1. kolektiv autorů. Diderot. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-4-X. Kapitola c/f, s. 39. 
  2. TEJNOR, Antonín. Není cent jako cent. Naše řeč. 1966, roč. 49, čís. 3, s. 187-188. Dostupné online.