Cdc42 (Cell division control protein 42 homolog) je malá GTPáza z Rho rodiny, původně identifikovaná mezi Cdc geny S. cerevisiae, jejichž mutace narušuje buněčný cyklus. U živočichů, jako je člověk, má aktivace či deaktivace Cdc42 fundamentální vliv na buněčnou fyziologii – ovlivňuje buněčnou polaritu, adhezi, migraci, proliferaci, reguluje aktinový cytoskelet a vezikulární transport. Vrozené knock-out mutace genu Cdc42 jsou embryonálně letální u člověka i u nižších živočichů.[1]

Protein Cdc42

FunkceEditovat

Cdc42, podobně jako další malé monomerické G-proteiny, prochází GTP/GDP cykly aktivace a deaktivace. Výzkum využívá konstitutivně aktivních mutantů k poznání funkce Cdc42. Injekce aktivního Cdc42 do buněk navozuje vznik filopodií (tenkých výběžků cytoplazmy), což je důsledek vlivu Cdc42 na aktinový cytoskelet.[1] Hlavním efektorem zodpovědným za vznik filopodií je zřejmě WASP, který účinkuje přes Arp2/3 komplex.[2] Jiné role Cdc42 však s aktinovým cytoskeletem souviset nemusí. Cdc42 spouští až 20 různých efektorů. Patří mezi ně PI3K, PAK1, MLK3, fosfolipáza D1 a D2, ACK1 a IQCAP.[1]

Zvýšená exprese Cdc42 v nádorech koreluje s horší prognózou pacienta. V určitém kontextu se však může chovat naopak jako tumor supresorový protein.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b c d ARIAS-ROMERO, L. E.; CHERNOFF, J. Targeting Cdc42 in cancer. Expert Opin Ther Targets.. 2013, roč. 17, čís. 11, s. 1263–73. Dostupné online. ISSN 1744-7631. 
  2. Priam Villalonga ; Anne J. Ridley. Encyclopedia of Biological Chemistry , Four-Volume Set, 1-4. Příprava vydání Lennarz,W.J., Lane, M.D.. [s.l.]: [s.n.] Kapitola Rho GTPases and Actin Cytoskeleton Dynamics. 

Externí odkazyEditovat