Carnegie Medal in Literature (Carnegieho medaile za literaturu) je britské ocenění za knihu pro děti a mládež, založené roku 1936 na počest skotského filantropa Andrewa Carnegieho.

Cena je vyhlašována vždy v červenci za předcházející rok. Vítěz dostává zlatou medaili a knihy v hodnotě £500, které posléze daruje nějaké škole nebo veřejné knihovně.

Historie cenyEditovat

Carnegieho medaile za literaturu je cena, která je udělována každoročně od roku 1936 na památku velkého skotského filantropa Andrewa Carnegie žijícího v letech 1835 až 1919. Carnegie byl průmyslník, jenž zbohatnul v USA díky oceli. Jeho zážitky s knihovnami v dětském věku ho vedly k myšlence, že "pokud někdy zbohatne, měly by mé peníze být použity na vytvoření bezplatných knihoven." Andrew Carnegie založil více než 2 800 knihoven v anglicky mluvících oblastech světa. V době jeho smrti, tvořily Carnegie knihovny více než polovinu knihoven ve Velké Británii.

V roce 1935, u příležitosti stého výročí narození Andrewa Carnegie, se uskupení The Library Association rozhodlo, že vznik britské knižní ceny na jeho počest bude vhodnou vzpomínkou. Došlo ke zřízení výboru na uskutečnění tohoto kroku. W.C.Berwick, jenž byl hlavním knihovníkem v knihovně Croydon, propagoval myšlenku vzniku ocenění pro dětské knihy už od roku 1931. S vědomím toho, že se v USA udělovala cena pro dětskou literaturu od roku 1922, bylo doporučení výboru pro každoroční udělování zlaté medaile za dětskou knihu přijato 2. dubna 1936.

V raném období ocenění Carnegie Medal byl výbor ceny pod kontrolou a správou Library Association. V roce 1968 se Library Association rozhodla udělat experiment na 1 rok v tom, že výběr vítězů provede Youth Libraries Group. Z tohoto experimentu vznikl moderní formát této ceny.

Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) tvoří CKG Working Party, která ocenění spravuje ve spolupráci s Youth Libraries Group, jenž je odpovědná za výběr poroty a předsedy poroty. Nominace knih na tzv.long list se účastní všichni členové CILIPu.

Jedinečnost Carnegie Award je v tom, že se jedná o jedinou cenu za dětskou literaturu ve Velké Británii o které rozhodují knihovníci.

Proces oceněníEditovat

Možnost nominace pro rok 2011 se otevřela 1. září 2010 a uzavřela 22. října 2010. Podmínkou účasti knih v ocenění pro rok 2011 bylo to, že musely být vydány ve Velké Británii mezi 1. zářím 2009 a 31 dubnem 2010. Knihy vydané mimo Velkou Británii musely být vydané ve Velké Británii do tří měsíců od původního vydání. Porotci četli a posuzovali každý titul. Užší výběr pro cenu ohlásily 1. dubna 2011. Oceněné knihy byly vyhlášeny na slavnostním ceremoniálu 23. června 2011.

Způsob nominace knihEditovat

Knihy mohou nominovat členové Chartered Institute of Library and Information Professional (CILIP), buď osobně nebo přes místní autoritu nebo přes regionální pobočku či přes Special Interest Group. Nominace mohou být podány elektronicky pomocí online formuláře. Tištěný formulář pro nominaci vychází v zářijovém čísle časopisu CILIP's Library and Information Gazette.

Až 2 tituly mohou být nominovány s přiloženým podpůrným prohlášením obsahujícím 30 až 50 slov. Podpůrné prohlášení by mělo být shrnutím toho, co činí nominovanou knihu vynikající z pohledu čtenáře a zdůraznit silné stránky knihy podle kritérií Carnegie. Nemělo by se jednat o jednoduché převyprávění obsahu knihy.

Chartered Institute of Library and Information Professional (CILIP) má okolo 24 000 členů, pracujících v byznysu, průmyslu, školství, místní a státní správě, zdravotnictví, dobrovolnickém sektoru a v národních a veřejných knihovnách. Youth Libraries Group (YLG), což je jedna ze specializovaných skupin CILIPu se zaměřením na literaturu pro mládež, čítá přes 3000 členů. Sbor poroty tvoří 12 knihovníků z dětských knihoven, kteří jsou členy YLG. Vítěz obdrží zlatou medaili a a 500 liber na nákup knih, jež může darovat vybrané knihovně.

Podmínky nominace na Carnegie AwardEditovat

Kniha musí být napsána v angličtině. Kniha musí být původně vydána s určením pro děti a mládež.V případě elektronických knih a povídek, které byly vydány v časopise nebo jinak, by mělo být považováno za datum vydaní datum, kdy je dílo zveřejněno jako celek. Ceny se mohou účastnit všechny druhy knih pro děti a mládež. Vítězný autor se může se svojí další knihou znovu účastnit ocenění. V ocenění Carnegie Medal by měla zvítězit kniha s vynikající literární kvalitou.Celé dílo by mělo poskytnout nejen povrchní potěšení z dobrého četby, ale také hlubší podvědomou spokojenost během čtení a opravdový zážitek, který v člověku zůstane i po přečtení knihy.

Další kritériaEditovat

DějEditovat

Má kniha dobře vystavěný děj? Má autor vládu nad dějem, dělá konečná a dobrá rozhodnutí? Dějí se události, ne nutně logicky, ale přijatelně v rámci hranic stanovených dějem (zápletkou)? Je konečné vyústění zápletky důvěryhodné ve vztahu ke zbývajícím částem knihy?

Charakteristika postavEditovat

Vystupují v knize věrohodné a přesvědčivé postavy? Dochází k vývinu postav v průběhu knihy? Ovlivňují se postavy navzájem přesvědčivě? Je chování postav a řeč v souladu s jejich zázemím a prostředím, ve kterém žijí? Jsou postavy dostatečně efektivně odhaleny prostřednictvím vyprávění, dialogu, akce, vnitřního dialogu a prostřednictvím myšlenek a reakce ostatních postav?

StylEditovat

Používá autor vhodný styl pro toto téma? Podařilo se autorovi vytvořit náladu a jak se hodí k danému tématu? Dochází k efektní spolupráci mezi dialogem a vyprávěním? Používá autor úspěšně literární techniky a postupy?Používá autor efektivně jazyk v tvorbě atmosféry, postav, akce atd? Pokud jsou použity rým nebo rytmus je jejich použití dokonalé a nápadité? V případě předložení faktických informací, jsou tyto informace předloženy přesně a jasně?

LaureátiEditovat

Do roku 2005 se letopočty vztahovaly k datu vydání knihy (cena byla udělena vždy následující rok), od roku 2007 jde o letopočet udělení ceny.

ReferenceEditovat

  1. FLOOD, Alison. Carnegie medal goes to first writer of colour in its 83-year history. The Guardian. 18-06-2019. Dostupné online [cit. 19-06-2019]. ISSN 0261-3077. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat