Carlo Carafa (biskup)

italský katolický biskup, diplomat a spisovatel

Carlo Carafa (Caraffa) st. (1584, Neapol7. dubna 1644, Aversa) byl biskup v jihoitalské Averse, papežský diplomat a spisovatel v první polovině 17. století.

Carlo Carafa
Carlo I Carafa vescovo e nunzio.jpg
Datum narození1584
Místo narozeníNeapol
Datum úmrtí7. dubna 1644 (ve věku 59–60 let)
Místo úmrtíAversa
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

Carafa se narodil roku 1584 v Neapoli, pocházel se slavné šlechtické rodiny, z níž byl i papež Pavel IV. Po získání doktorátu z obojího práva se stal referendářem obojí Signatury, roku 1616 byl jmenován biskupem v jihoitalské Averse. V této době svolal diecézní synod v Averse (1619) a roku 1625 vizitoval diecézi prostřednictvím svého generálního vikáře. Byl tehdy totiž mimo svou diecézi, neboť od roku 1621 působil jako papežský nuncius u císařského dvora, a to až do r. 1628. Jeho dlouhá nunciatura je nesmírně významná i pro rekatolizaci českých zemí. Poznatky ze svého působení shrnul v knize Germania Sacra restaurata, vydané poprvé r. 1630. Po skončení nunciatury se vrátil do Aversy, kde žil a působil až do své smrti roku 1644.

DíloEditovat

LiteraturaEditovat

 • Lutz Georg, heslo Caraffa Carlo, v: Dizionario biografico degli italiani 19, Roma 1976, 509-513.
 • Hurter Friedrich Emanuel, Friedensbestrebungen Kaiser Ferdinands II. : nebst des apostolischen Nuntius Carl Carafa Bericht über Ferdinand’s Lebenweise, Familie, Hof, Räthe und Politik, Wien, Wilhelm Braumüller 1860
 • Pieper Anton, Die Relationen des Nuntius Carafa über die Zeit seiner Wiener Nuntiatur (1621-1628), Historisches Jahrbuch 1881, 388-415.
 • Anthieny Johann, Der päbstliche Nuntius Carl Caraffa. Ein Bietrag zur Geschichte des dressigjährigen Krieges, Berlin 1869.
 • Balcárek Pavel, Z korespondence Carla Caraffy o pobělohorské Moravě, in: Barteček Ivo – Pospíchal Miloslav – Slabáková Radmila (reds.), Pocta Josefu Polišenskému. Sborník prací moravských historiků věnovaný k 80. narozeninám univerzitnímu profesoru PhDr. Jaroslavovi Polišenskému, DrSc., Olomouc, FF UP 1996, 13-22.
 • Balcárek Pavel, Z korespondence Carla Caraffy, nuncia na císařském dvoře v letech 1621-1628, in: Hlaváček Ivan - Hrdina Jan et al. (red.), Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Zdeňky Hledíkové, Praha, Scriptorium 1998, 22-46.
 • Balcárek Pavel, Le nunziature di Carlo Caraffa degli anni 1621-1628 e la loro accessibilità in forma di edizione, Bollettino dell’Istituto storico ceco di Roma, 3 (2002) 71-90.
 • Balcárek Pavel, Nuncius Caraffa a císařský dvůr ve Vídni v roce 1621, in: Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. (Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 7/2007), Opava, Slezská Univerzita 2007, 103-115.
 • Braun Guido, Kaiserhof, Kaiser und Reich in der „relazione“ des Nuntius Carlo Carafa (1628), in: Bösel Richard – Klingenstein Grete – Koller Alexander (Hrsg.), Kaiserhof-Papsthof (16.-18. Jahrhundert), Wien, ÖAW 2006, 77-104.
 • Catalano Alessandro, La politica della curia romana in Boemia dalla strategia del nunzio Carlo Carafa a quella del cappucino Valeriano Magni, in: Bösel Richard – Klingenstein Grete – Koller Alexander (Hrsg.), Kaiserhof-Papsthof (16.-18. Jahrhundert), Wien, ÖAW 2006, 105-121.
 • Černušák TomášParma Tomáš, La nunziatura apostolica di Carlo Caraffa e la sua elaborazione editoriale, Bolletino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 11 (2018), s. 87–102.
 • Černušák TomášParma Tomáš, Nunciatura Carla Caraffy a její ediční zpracování, in: PÁNEK Jaroslav (red.), Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti, Praha – Roma, HiÚ AV ČR – CHUR, 2018, s. 95–107.

Externí odkazyEditovat

Biskup v Averse
Předchůdce:
Filippo Spinelli
16161644
Carlo Carafa (biskup)
Nástupce:
Carlo II Carafa della Spina
Apoštolský nuncius u císařského dvora
Předchůdce:
Ascanio Gesualdo
16211628
Carlo Carafa (biskup)
Nástupce:
Giovanni Battista kardinál Pallotta