COGEN Czech

COGEN Czech sdružuje podnikatele, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla. Cílem sdružení je zlepšování legislativních a ekonomických podmínek pro rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla, zastupování a prosazování zájmů výrobců a uživatelů kogeneračních technologií a šíření informací o výhodách kogenerace.[1] Kogenerací se označuje společná (kombinovaná) výroba elektřiny a tepla. Teplo vznikající během výroby elektřiny je efektivně využíváno a na rozdíl od takzvané oddělené výroby elektřiny nepřichází vniveč.[2][3] Cogen Europe je evropské sdružení pro podporu kogenerace. Sídlo má v Belgii, ale pomocí poboček pokrývá celou Evropskou unii.[4][5]

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat