Média CD-RW (Compact Disk ReWritable) mají všechny vlastnosti jako CD-R, navíc však umožňují smazání jejich obsahu a nahrání nového. Počet takových přepisů (rewrite) se uvádí kolem 1000. Na rozdíl od CD a CD-R má toto médium v sobě chemickou vrstvu, která může být v amorfní nebo krystalické struktuře; tyto fáze se liší odrazivostí (reflektivitou).

záznamová strana CD-RW média

Charakteristika média editovat

Složení chemické vrstvy editovat

Aktivní vrstva umožňující laserový záznam digitálních informací se v dnešní době skládá především ze sloučenin:

Princip detekce editovat

Detekce probíhá na základě rozdílné odrazivosti krystalické a amorfní vrstvy (odrazivost krystalické vrstvy je přibližně o 10 % vyšší než u amorfní vrstvy). Potřebný výkon laseru pro úspěšnou detekci se pohybuje v řádech desetin mW.

Princip zápisu editovat

Zápis je realizován krátkým pulsem o vysokém výkonu (řádově desítky mW), kdy dojde k ohřátí záznamové vrstvy nad teplotu tání a následnému rychlému chladnutí záznamové vrstvy za vzniku amorfní struktury.

Vymazání zápisu editovat

Mazání z těchto médií je realizováno delším pulsem o nižším výkonu (řádově jednotky mW) než u zápisu. Tak dochází pouze k zahřátí nad teplotu krystalizace, při níž dochází k rekrystalizaci vrstvy → smazání záznamu.

Literatura editovat

  • T. D. Milster in: Th. G. Brown, K. Creath, H. Kogelnik, M. A. Kriss, J. Schmit, M. J. Weber (eds.), The Optics Encyclopedia – Basic Fundations and Practical Applications Volume 1, Wiley-VCH, Weinheim, Germany (2004), p. 227 – 274.
  • M. Wuttig in: R. Waser (ed.), Nanoelectronics and Information Technology, Advanced Electronic Materials and Novel Devices, Wiley VCH, Weinheim, Germany (2003), p. 645 – 658.
  • M. Wuttig, Nat. Mater., 4 (4) (2005) p. 265 – 266.
  • H. J. Borg, R. van Woudenberg, J. Magn. Mag. Mater. 193 (1 3) (1999) p. 519 – 525.
  • G. F. Zhou, Mater. Sci.Eng.A – Struct. Mater. Prop. Microstruct. Process. 304 (Spec. Iss.) (2001) p. 73 80.

Externí odkazy editovat