Burgundské Nizozemí

Burgundské Nizozemí (nizozemsky Bourgondische Nederlanden, francouzsky Pays-Bas bourguignons, valonsky Bas Payis borguignons, lucembursky Burgundeschen Nidderlanden) byl svazek francouzských a říšských lén podléhajících burgundskému vévodovi v letech 13841482. Bylo severní částí burgundského soustátí (personální unie vévodů burgundských), přestože jednotlivé části stále náležely Francii nebo k Říši. Burgundští vévodové z rodu Valois se marně pokoušeli o vymanění se z vlivu Francie a vybudovat vlastní svébytné království, které by bylo nezávislé na Francii. Ani účast Burgundska ve stoleté válce na straně Anglie nepomohla vévodům v dosažení vytouženého cíle.

Burgundské Nizozemí
Bourgondische Nederlanden
Bas Payis borguignons
Burgundeschen Nidderlanden
Pays-Bas bourguignons
13841482 Habsburské Nizozemí 
Francouzské království 
Lutyšské knížecí biskupství 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Burgundské Nizozemí na konci vlády Karla Smělého v roce 1477
žádné
Mechelen (14731477)
Obyvatelstvo
Státní útvar
Burgundsko Burgundsko
Francouzské království Francie (některá léna)
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská (některé státy)
Vznik
Zánik
Státní útvary a území
Předcházející
(žádný ze států nezanikl)
Flanderské hrabství Flanderské hrabství
Henegavské hrabství Henegavské hrabství
Lucemburské vévodství Lucemburské vévodství
Hrabství Artois Hrabství Artois
Geldernské vévodství Geldernské vévodství
Namurské hrabství Namurské hrabství
Brabantské vévodství Brabantské vévodství
Holandské hrabství Holandské hrabství
Hrabství Vermandois Hrabství Vermandois
Mechelenské panství Mechelenské panství
Zélandské hrabství Zélandské hrabství
Limburské vévodství Limburské vévodství
Buloňské hrabství Buloňské hrabství
Fríské panství Fríské panství
Zutphenské hrabství Zutphenské hrabství
Hrabství Ponthieu Hrabství Ponthieu
Pikardie Pikardie
Následující
Habsburské Nizozemí Habsburské Nizozemí
Francouzské království Francouzské království
Lutyšské knížecí biskupství Lutyšské knížecí biskupství

Vévodům se podařilo z francouzských lén a říšských států vytvořit mocný celek, který někdy bývá přezdíván „Třetím Burgundským královstvím“, přestože skutečným královstvím se nikdy nestal.

Celek, který pohromadě držela jen osoba burgundského vévody, se po smrti Karla Smělého v bitvě u Nancy roku 1444 začala pozvolně rozpadat a uvolněné pozice vyplnila Francie a především Habsburkové. Burgundské vévodství a Pikardie připadla Francii, zatímco nizozemské státy se staly Habsburským Nizozemím.

Seznam států Burgundského Nizozemí

editovat
 
Rozšiřování panství burgundských vévodů

Reference

editovat

Externí odkazy

editovat