Budyšínský rukopis

Budyšínský rukopis (pravděpodobně sepsán roku 1420) je sborník veršovaných, prozaických polemických (polemika = spor) skladeb proti Zikmundovi Lucemburskému. Jeho název je odvozen podle místa nálezu, německého Budyšína.

Autorství rukopisu bývá často neprávem přisuzováno Vavřinci z Březové.

Obsahuje tyto skladby:

Žaloba Koruny české
Jsou zde obviněni Zikmund a Kostnický koncil, že jsou příčinou nařčení Čechů z kacířství.
Porok Koruny české
Obrací se proti chvatné a protiprávní korunovaci Zikmunda. Porok = výtka.
Hádání Prahy s Kutnou Horou
Je zde líčen alegorický spor mezi husitskou Prahou a katolickou Kutnou Horou. Praha je představována jako krásná žena, zatímco Kutná Hora jako nevzhledná. Závěrečné slovo ve sporu má Kristus, který pochvalně hodnotí Prahu, kdežto počínání Kutné Hory mu bylo k nelibosti. Obsah by se dal interpretovat jako Prahu (husity) vs. Kutnou Horu (katolíky). Autor sympatizuje s Prahou.

LiteraturaEditovat