Bublavský potok

potok v Karlovarském kraji

Bublavský potok (německy Schwaderbach) je levostranný přítok Svatavyokrese SokolovKarlovarském kraji. Délka toku měří 6,4 km.[1] Plocha povodí činí 7,4 km².[2]

Bublavský potok
V Kraslicích
V Kraslicích
Základní informace
Délka toku 6,4 km
Plocha povodí 7,4 km²
Světadíl Evropa
Hydrologické pořadí 1-13-01-0960
Pramen
Ústí
Protéká
ČeskoČesko Česko (Karlovarský kraj – okres Sokolov)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Severní moře, Labe, Ohře, Svatava
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Průběh tokuEditovat

Potok pramení severovýchodně od BublavyKrušných horách při jihozápadním okraji Přírodním parku Přebuz. Od pramene teče jižní směrem a tento směr si udržuje po celou délku toku. Protéká třemi rybníky, obtéká nejprve pod severním, později západním svahem Olověného vrchu (802 m). Pokračuje údolím podél silnice z Bublavy přes Tisovou do Kraslic.

Nad levým břehem se zvedá prudký svah vrchu Tisovec (807 m) s četnými skalkami a suťovými poli po těžbě měděné rudy chalkopyritu.[3] Přes Tisovou přitéká do Kraslic, kde se u supermarketu Albert vlévá zleva do Svatavy na jejím 26,4 říčním kilometru.

V souvislosti s Bublavským potokem jsou často uváděny i Bublavské vodopády, někde též jako Vodopád na Stříbrném potoce u Bublavy.[4][5] Tyto vodopády nejsou ovšem ani na Bublavském potoce, ani na Stříbrném potoce. Nacházejí se na nepojmenovaném potoce, jenž teče souběžně s Bublavským potokem a ústí do Stříbrného potoka.[6]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM – Bublavský potok [online]. [cit. 2017-05-20]. Dostupné online. 
  2. Hydrologický seznam podrobného členění povodí vodních toků ČR [online]. [cit. 2017-05-20]. S. 80. Dostupné online. 
  3. Evropsky významná lokalita Tisovec [online]. AOPK ČR [cit. 2017-05-20]. Dostupné online. 
  4. Bublavské vodopády [online]. [cit. 2017-05-20]. Dostupné online. 
  5. Vodopád na Stříbrném potoce u Bublavy [online]. [cit. 2017-05-20]. Dostupné online. 
  6. Mapy cz [online]. [cit. 2017-05-20]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat