Brown-Séquardův syndrom

Brown-Séquardův syndrom je soubor příznaků nastávající po jednostranném přetětí či útlaku míchy (hemisekce míšní). Jedná se o příčné (transverzální) poškození poloviny míchy, z kterého lze demonstrovat funkci míšních drah. V klinické praxi je diagnostikován velmi vzácně, spíše se jedná o tzv. neúplný Brown-Séquardův syndrom (nekompletní poškození poloviny míchy). Příčinou může být zejména zranění, ale také krvácení, nedokrvení (ischemie), nádor, zánět atd.

Prvním, kdo dané onemocnění popsal, byl britský neurolog Charles-Édouard Brown-Séquard (1817–1896) v roce 1850.

PříznakyEditovat

 
Přerušení funkce provazců (tečkovaně) při BSS.

Po minimalizaci míšního šoku dochází v závislosti na lokalizaci k těmto příznakům:

Na poškozené straně:

a) centrální (spastická) obrna – důvodem je vyřazení pyramidové dráhy (tractus corticospinalis).
b) ztráta hlubokého (proprioreceptivního) čití – pro poruchu zadních provazců míšních – Gallova a Burdachova (fasciculus gracilis et cuneatus).
c) ztráta povrchového (taktilního) čití – pro poruchu postranních provazců míšních.
d) kořenový (radikulární) syndrom – z poruchy několik kořenů v místě poškození míchy.
e) zvýšená citlivost (hyperestézie) – lokalizovaná nad místem poškození z dráždění zadních kořenů.

Na opačné (kontralaterální) straně:

a) porucha bolestivého (algického) čití – pro poškození ještě v míšním segmentu zkříženého svazku spinothalamického.
b) porucha tepelného (termického) čití – pro poškození zkříženého svazku spinothalamického.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • ROKYTA, Richard. Fyziologie. praktická cvičení a demonstrace, 1. díl.. Praha: 3. LF UK, 1995. 
  • MYSLIVEČEK, Jaromír. Nervová soustava: funkce, struktura a poruchy činnosti. Praha: Avicenum, 1989. 
  • POKRIVČÁK, Tomáš. Syndromy a symptomy. Praha: Triton, 2009. 187 s. ISBN 978-80-7387-136-9. 

Externí odkazyEditovat