Brouwerova věta o pevném bodu

Browerova věta o pevném bodu je v matematice tvrzení, že pro každé spojité zobrazení f z uzavřené koule do sebe existuje bod x takový, že . Takový bod se nazývá pevný bod f.

Obecněji, libovolné spojité zobrazení z konvexní kompaktní množiny Euklidova prostoru do sebe má pevný bod.

Externí odkazyEditovat