Bromid kademnatý

chemická sloučenina

Bromid kademnatý (CdBr2) je krémově zbarvená krystalická iontová sloučenina (sůl) rozpustná ve vodě. Je zdraví škodlivý a vysoce toxický pro vodní organismy.

Bromid kademnatý
Model molekuly bromidu kademnatého

Model molekuly bromidu kademnatého

Obecné
Systematický název Bromid kademnatý
Latinský název Cadmii bromidum
Cadmium bromatum
Anglický název Cadmium bromide
Německý název Cadmiumbromid
Sumární vzorec CdBr2
Vzhled bílá až světle žlutá krystalická nebo práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
13464-92-1 (tetrahydrát)
Vlastnosti
Molární hmotnost 272,22 g/mol
Teplota tání 568 °C
Teplota varu 865 °C
Hustota 5,192 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 56,2 g/100 g (0 °C)
74,8 g/100 g (10 °C)
98,4 g/100 g (20 °C)
112,3 g/100 g (25 °C)
128,8 g/100 g (30 °C)
151,9 g/100 g (40 °C)
153,8 g/100 g (60 °C)
157,1 g/100 g (80 °C)
160,4 g/100 g (100 °C)
217,5 g/100 g (200 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
ethanol
26,6 g/100 g (15 °C)
diethylether
0,6 g/100 g (15 °C)
aceton
Relativní permitivita εr 7,32
Měrná magnetická susceptibilita -4,0210−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura polymorfní
* šesterečné (4 modifikace)
* klencové (2 modifikace)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -315,3 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 122,5 J/g
Entalpie varu ΔHv 376,5 J/g
Standardní molární entropie S° 138,8 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -295,8 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,282 JK-1g-1
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R20/21/22 R50/53
S-věty (S2) S60 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PoužitíEditovat

Bromid kademnatý se používá při výrobě fotografických filmů, v rytectví a litografii.

PřípravaEditovat

Bromid kademnatý se připravuje zahříváním kadmia s parami bromu. Lze ho připravovat i působením ledové kyseliny octové nebo acetylbromidu na suchý octan kademnatý. Alternativní cestou je rozpouštění kadmia nebo oxidu kademnatého v kyselině bromovodíkové a odpaření vzniklého roztoku v inertní atmosféře helia.[1]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Cadmium bromide na anglické Wikipedii.

  1. Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-07-049439-8

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.