Brankovićovo Srbsko

krátkodobé polonezávislé srbské knížectví

Brankovićova země (srbsky Земља Бранковића / Zemlja Brankovića) nebo Vukova země (srbsky Вукова земља / Vukova zemlja) byl jeden z krátkodobých polonezávislých srbských knížectví, které vznikly na troskách středověké Srbské říše v roce 1371 po smrti jejího posledního cara Štěpána Uroše V. (13461371). Zakladatelem tohoto státního útvaru byl Vuk Branković, syn sebastokratora Branka Mladenoviće, který spravoval Ochrid za vlády cara Štěpána Dušana (13311346). Brankovićovo knížectví se nacházelo v největší části dnešního Kosova.

Brankovićova země
 Земља Бранковића 
Zemlja Brankovića
 Srbská říše 1371–1412 Srbský despotát 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Rozloha Brankovićova Srbska
obyvatelstvo
státní útvar
státní útvary a území
Předcházející:
Srbská říše Srbská říše
Nástupnické:
Srbský despotát Srbský despotát

Díky Vukově sňatku s Marou, dcerou moravsko-srbského knížete Lazara Hrebeljanoviće, obdržel v Kosovu rozsáhlé pozemky. Vuk také získal oblasti v Rašce (včetně starého srbského hlavního města Ras) a oblasti kolem řeky Lim na severu dnešní Černé Hory. Po smrti sousedního vládce Đurađa I. Balšiće, knížete Zety, Vuk obsadil jeho města Prizren, Peć a oblast Metochie. Nejdůležitějšími městy v říši Vuk byly Priština, Prizren, Peć, Skopje a Ras, stejně jako bohaté těžební osady Trepča, Janjevo, Gluhavica a další.

Vukův syn Đurađ Branković se stal despotou Srbska poté, co nastoupil na trůn jako synovec bezdětného despoty Stefana Lazareviće.