Brána (geomorfologie)

geomorfologický pojem
Tento článek je o tvaru krajinného reliéfu. O skalním útvaru pojednává článek Skalní brána.

Brána je geomorfologický tvar reliéfu, typicky sníženina mezi horskými pásmy propojující dvě údolí nebo kotliny. Na rozdíl od kaňonu či průlomu je formována primárně tektonicky (často příkopová propadlina), případně glaciálně, a nemusí být ani protékána jedním tokem. Brány mívají obecně velký dopravní a strategický význam, protože poskytují pohodlný koridor mezi oblastmi jinak oddělenými hůře prostupným pohořím.

PříkladyEditovat

ČeskoEditovat

Tzv. „Brána Čech“ (Porta Bohemica) je z geologického a geomorfologického hlediska spíše průlomem než branou.

SvětEditovat