Pirátská deska (anglicky bootleg) je audio nebo video nahrávka, která nebyla vydána či není šířena oficiální cestou. Nahrávky jsou obvykle pořízeny na veřejných koncertech nebo pochází z nosičů odcizených z archivu nahrávacích společností. Někteří autoři považují jakékoli své dílo, ze kterého jim neplynou autorské honoráře, za bootleg.

Spousta takovýchto nahrávek je volně šířena fanoušky toho kterého umělce. Ovšem existují i případy, kdy jsou tyto bootlegy prodávány, a to většinou v případech, kdy někdo profesionálně upravil výslednou kvalitu nahrávky, nebo ji převedl do lepšího audio nebo video formátu.

Právní status těchto desek je různý – od jednoznačně ilegálních jako jsou podomácku kopírovaná CD na černých tržištích, až po zcela legální, jako například live nahrávky, které jsou šířeny zdarma a se souhlasem autora.