Bolevecký potok nebo také Petrovka (v horní části) je potok v Plzni, napájející Bolevecké rybníky a ústící do Berounky.

Bolevecký potok
Chybí zde svobodný obrázek
Základní informace
Délka toku 6 km
Plocha povodí 16,46 km²
Průměrný průtok 0,031 m³/s
Světadíl Evropa
Hydrologické pořadí 1-10-04-003
Pramen
Ústí
Protéká
ČeskoČesko Česko (Plzeňský kraj)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Severní moře, Labe, Vltava, Berounka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Průběh tokuEditovat

Bolevecký potok pramení pod Malým Krkavcem na jihovýchodním svahu Krkavce v okrese Plzeň-sever v nadmořské výšce asi 400 m. Protéká mělkou kotlinou ohraničenou hřebenem mezi vrcholy Mikulkou, Sytnou a Krkavcem.

 
Niva Boleveckého potoka v Petrovce

Na svém horním toku vtéká do přírodní rezervace Petrovka, kde vytváří širokou, silně podmáčenou nivu. Právě dochovaný mokřadní ekosystém s výskytem vzácných druhů rostlin i zvířat je přitom jedním z hlavních důvodů ochrany tohoto území. Koryto potoka bylo ovšem uměle přeloženo ze středu nivy na její levý břeh a doplněno systémem odvodňovacích kanálů, aby bylo možné zemědělsky využívat zdejší louky. Se změnami v zemědělství po roce 1945 však Petrovské louky ztratily na významu, neudržované kanály se zaplnily sedimentem a postupně se zde znovu začala objevovat původní mokřadní a lužní společenstva.

Zhruba ve středu délky přírodní rezervace Petrovka (ovšem mimo vlastní chráněné území) je Bolevecký potok přehrazen prvním rybníkem, který nese jméno Strženka neboli Hádek. U východní hranice rezervace Petrovka při silnici z Plzně do Ledec a Záluží přibírá zprava bezejmenný přítok, na němž se nachází tři nepojmenované rybníky. Za silnicí pokračuje Bolevecký potok směrem k východu, kde nad Košutkou napájí Šídlovský rybník, pod ním malý Nováček a nakonec Třemošenský rybník, na jehož hrázi probíhá silnice I/27 do Třemošné.

 
Velký Bolevecký rybník

Za silnicí a železniční tratí č. 160 z Plzně do Žatce se poblíž arboreta Sofronka spojuje s levostranným přítokem od severu, na němž leží dva menší rybníky - Rozkopaný (též Černý rybník) a Vydymáček. Následně ústí do Seneckého rybníka, kde se stáčí směrem k jihovýchodu a dvěma paralelními rameny protéká zahrádkářskou kolonií (místní pojmenování Na Potvorách) k rybníku Košinář.

Odtud směřuje na jih, kde jej jako poslední a největší rybník na toku přehrazuje Velký Bolevecký rybník (jeho severní část oddělená úzkou hrází je nazývána Malý Bolevecký rybník nebo též V Chobotu).

Odtud míří Bolevecký potok dál na jihovýchod pod silnici na Bílou Horu, kde je za železniční vlečkou sveden do podzemního kanálu. Ten ústí asi po 250 m na povrch, kde se Bolevecký potok v nadmořské výšce 301 m vlévá od severu do Berounky jako její první, levostranný přítok.

Doplňující údajeEditovat

  • Průměrný roční srážkový úhrn 504 mm
  • Čistota vody: V. třída
  • Průměrný spád: 1,65 %
  • Průtok při stoleté vodě: 23 m³/s

LiteraturaEditovat

  • Miloslav Janeček a kolektiv autorů: Bolevec a okolí; Starý most s.r.o. a Sdružení boleveckých rodáků, Plzeň 2001, ISBN 80-238-7629-5
  • KOLEKTIV AUTORŮ. Životní prostředí města Plzně. Horní Bříza: Granát, 2002. Dostupné online.