Bodový zdroj znečištění

Bodový zdroj znečištění je samostatný rozpoznatelný zdroj znečištění vzduchu, vody, teplem, hlukem nebo světlem. Bodový zdroj má zanedbatelný rozsah, což ho odlišuje od jiných typů zdrojů. Zdroje jsou nazývány bodovými, pokud je možno vyjádřit je při matematickém modelování jako jeden bod. Bodové zdroje znečištění jsou shodné s jinými fyzikálními, technickými, optickými a chemickými zdroji, jediným rozdílem je označení látek, které produkují, jako polutantů. Příklady bodových zdrojů znečištění mohou být:

Komín průmyslového podniku - příklad bodového zdroje znečištění

Zdroje znečištění vzduchu mohou být dále členěny na stacionární a mobilní.