Bitva u Trasimenského jezera

Bitva u Trasimenského jezera (24. červen 217 př. n. l.) byla střetnutím mezi římským vojskem vedeným konzulem Gaiem Flaminiem (31 tisíc) a armádou kartaginského vojevůdce Hannibala (asi 40 tisíc). Hannibal tehdy skryl svou armádu v lesích severovýchodně od Trasimenského jezera a připravil tak past, do níž římská armáda bezhlavě nakráčela. Když posléze Hannibalovy jednotky napadly pochodující kolonu římské armády, která se pohybovala po úzkém prostoru mezi jezerem a horami, ta neměla šanci na úspěšný odpor a byla rozdrcena. Jen její menší části se podařilo uniknout. Ztráty Římanů byly 15 tisíc zabitých a utopených a 15 tisíc zajatých, ztráty Kartaginců byly 1 500 lidí. Byla to jedna z nejkrvavějších bitev té doby.

Bitva u Trasimenského jezera
konflikt: Druhá punská válka
Mapa bitvy
Mapa bitvy
trvání: 24. červen, 217 př. n. l.
místo: břeh Trasimenského jezera
výsledek: Vítězství Kartaginců
strany
Vlajka Kartága Kartágo Vlajka římské republiky Římská republika
velitelé
Vlajka Kartága Hannibal Barkas Vlajka římské republiky Gaius Flaminius

síla
40 000 mužů 31 000 mužů
ztráty
1 500 mužů 15 000 zabitých

15 000 zajatých

Důsledek bitvyEditovat

Po bitvě u Trasimenského jezera měl Hannibal uvolněnou cestu do jižní Itálie. Konzul Gaius Flaminius byl sesazen a v Římě nastala doba, aby si za vládce zvolili místo dvou konzulů jediného vojenského diktátora. Stal se jím starý sedmdesátiletý Quintus Fabius Cunctator. Fabius na rozdíl od svých předchůdců odmítal souhlasit s vysláním římských legií do pole a hodlal oslabit Kartagince vyčerpávající taktikou a drobnými přepady, přestože kartaginská armáda poměrně beztrestně plenila jižní Itálii. Hannibalův pobyt na jihu Itálie způsoboval početné armádě Punů značné zásobovací potíže.