Bitva u Nikopole

Bitva proti Osmanům

V bitvě u Nikopole se 25. září 1396 střetli osmanští Turci s křižáckým vojskem tvořeným především Francouzi, Uhry, Chorvaty, Němci, Burgunďany, Bulhary, Benátčany aj. Evropské síly vedené uherským králem Zikmundem Lucemburským, označované někdy jako Nikopolská křížová výprava, v tomto boji drtivě podlehlo početnějšímu turecko-srbskému vojsku osmanského sultána Bajezida I. nedaleko pevnosti Nikopolis na bulharském území. Selhání tohoto podniku ze strany křižáků se přičítá nejednotné taktice jejich společného vojska, zejména účastníkům Francie, tj. zbrklosti francouzských rytířů, kteří provedli předčasný unáhlený výpad proti tureckým silám, bitva se pak už vyvíjela jen v neprospěch křižácké strany vedoucí až ke katastrofálnímu výsledku. Pouze malá část křižáků včetně Zikmunda Lucemburského se zachránila, většina padla na bojišti a část se octla v tureckém zajetí, kde byli poté popraveni. Znamenalo to také konec nadějí na záchranu skomírající Byzantské říše a další balkánské národy, které ani společnými silami nemohly vzdorovat vzrůstající osmanské moci.

Bitva u Nikopole
konflikt: Křížové výpravy
Bitva u Nikopole, ilustrace z kroniky Sébastiena Mamerota
Bitva u Nikopole, ilustrace z kroniky Sébastiena Mamerota

Trvání25. září 1396
MístoNikopol, Osmanská říše
Souřadnice
Výsledekrozhodující turecké vítězství
Strany
Osmanská říšeOsmanská říše Osmanská říše křížová výprava křížová výprava
Velitelé

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Literatura Editovat

Externí odkazy Editovat