Bitová chybovost

Bitová chybovost neboli Bit Error Rate (BER) vyjadřuje četnost chyb v telekomunikacích a je definována poměrem chybně přijatých bitů bE ku celkovému počtu přijatých bitů za určitou dobu měření.

[ ─; bit; bit/s; s ], kde je přenosová rychlost a je celková doba měření.

Chybovost je tedy vyjádřena četností chyb. Je dána poměrem chybně přenesených elementů digitálního signálu k celkovému počtu přenesených elementů. Obecně se v praxi zjišťují tyto druhy chybovosti:

  • chybovost bitová (symbolová)
  • chybovost znaková
  • chybovost bloková