Bit-Adini bylo starověké aramejské království (v podstatě městský stát) v Mezopotámii. Zabíralo oba břehy řeky Eufrat jižně od města Karchemiš. Bylo založeno pravděpodobně v průběhu 10. století př. n. l.

Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
EufratTigris
Sumer
EriduKišUrukUr
LagašNippur
Elam
SúsyAnšan
Akkadská říše
AkkadMari
Amorité
IsinLarsaEkallatum
BabylonieNovobabylonská říše
BabylónBorsippaChaldea
Přímořská říše
AsýrieNovoasyrská říše
AššúrNimrud
Dúr ŠarrukínNinive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma elišGilgameš
MardukAššúrSín
EnlilAnunnaki
Jazyky
SumerštinaElamština
AkkadštinaAramejština
ChurritštinaChetitština

Podle asyrských záznamů bylo království roku 856 př. n. l. dobyto Salmanassarem III. Hlavním centrem Bit-Adini bylo Til Barsib (chetitské Masuwari, současný Tell Ahmar [1] v Sýrii), které bylo po dobytí království Asyřany přejmenováno na Kar-Šulmánu-ašaredu (Přístav Salmanassarův) a stalo se hlavním městem asyrské provincie v této oblasti. Zároveň zde sídlila asyrská vojenská posádka.

Později bylo Bit-Adini dobyto chaldejským králem Babylonie Nabopolassarem roku 611 př. n. l., ale již nikdy znovu nenabylo své bývalé důležitosti.

V Bibli je Bit-Adini zmíněno v knize Ámosově (1:5), v 2. knize královské (19:12) nebo v knize Izajášově (37:12) - "děti Bet-Edenu".

Reference editovat

  • Georges Roux Ancient Iraq (Penguin Harmondsworth)
  1. Encyclopædia Britannica, Micropædia, Vol II at p48