Biotický faktor

termín

Biotický faktor čili životný faktor je faktor prostředí působící na organismus. Původcem jsou ostatní živé organismy.[1]

Mezidruhová kompetice o kořist v díle E. H. Landseera (National Gallery of Art, Washington D. C.).

Je dán přítomností živých organismů na rozdíl od abiotického faktoru, který je dán přítomností neživých látek. Oba faktory mají vliv na velikost a hustotu populace organismů.

Biotický faktor jako působení organismu na jiný organismus může být buď přímý (je dán predací čili požíráním jednoho organismu druhým, parazitismus aj.), nebo nepřímý (je dán zastíněním, rozkladem uhynulých organismů, změnou fyzikálních nebo chemických vlastností půdy v důsledku alelopatie aj).[1][2]

Biotické faktory můžeme v zásadě chápat jako vliv organické hmoty na život organismu a vztahy mezi živými organismy samotnými. Tyto vztahy mohou být buď vnitrodruhové (např. vnitrodruhová kompetice o zdroje), kterými se zabývá populační ekologie, nebo mezidruhové (např. symbióza dvou druhů, mezidruhový parazitismus apod.), kterými se zabývá ekologie společenstev a které vznikají tzv. překryvem nik, tedy střetem společných nároků zainteresovaných druhů na prostředí.[3]

Typy mezidruhových vztahů mezi organismy jsou:

Reference

editovat
  1. a b CIHLÁŘOVÁ, Zdenka. Biotický faktor. BioLib.cz [online]. ©1999–2023 [cit. 13.2.2023]. Dostupné online. 
  2. [ŠVECOVÁ, Milada]; [JIŘÍKOVÁ, Eva]. Abiotické a biotické faktory prostředí. ELUC – elektronická učebnice [online]. [2015] [cit. 13.2.2023]. Dostupné online. 
  3. Gymnázium Milady Horákové. Základy ekologie. Přehled GMH – Seminář z biologie. 10. 12. 2012 [cit. 13. 2. 2023]. Dostupné z: http://www.gymh.cz/vyuka/biologie/prehledy/9sem_ekologie.pdf

Literatura

editovat
  • CAPINERA, John L., ed. Encyclopedia of entomology. 2nd ed. Dordrecht: Springer, 2008. ISBN 9781402063596.
  • ENGER, Eldon N.; ROSS, Frederick C. a BAILEY, David B. Concepts in Biology. 14th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. 638 S. ISBN 9780073403465.
  • LÉVÊQUE, Christian. Ecology: From Ecosystem to Biosphere. Boca Raton (FL): CRC Press, 2019. 472 s. ISBN 9780367446864, ISBN 9780429079863.
  • [ŠVECOVÁ, Milada] a [JIŘÍKOVÁ, Eva]. Abiotické a biotické faktory prostředí. ELUC – elektronická učebnice. [2015] [cit. 13. 2. 2023]. Obr. Eva Jiříková. Dostupné z: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/160

Externí odkazy

editovat