Bioklast

úlomky fosilních organismů

Bioklasty jsou úlomky fosilních organismů nacházejících se v sedimentárních horninách vznikajících v mořských ekosystémech.[1][2] Jde o části těl živočichů, rostlin a řas v rozsahu velikosti od metrových kusů po menší než milimetrové úlomky. Jejich podíl v horninách bývá různý, mohou tvořit pouze malé procento i většinu hmoty horniny.[3] Samotné horniny vzniklé například ze schránek mikroskopických koloniálních živočichů (např. útesové vápence) se mezi bioklasty neřadí. Bioklasty ale bývají nejčastěji součástí právě vápenců po celém světě.

Vzorek silurského vápence z Berlínského muzea s úlomky schránek vodních živočichů, tzn. bioklastů.

V případě dobrého zachování je možné z bioklastu určit i konkrétní druh organismu. Míra zachování bioklastu záleží na jeho stáří, místě a hloubce uložení.[4] Druhy organismů, ze kterých se horniny skládají, pomáhají při dataci hornin, ale i při odhadu druhové pestrosti zaniklých ekosystémů a zjištění tehdejšího klimatu (složení organismů se mění dle stáří hornin vzhledem k odlišné druhové pestrosti během jednotlivých geologických období). Jednou z nejčastějších součástí vápencových bioklastů jsou mlži (Bivalvia), resp. úlomky jejich schránek.[5] Často jsou to také fosilní druhy dříve velmi běžných lilijic (Crinoidea) a ramenonožců (Brachiopoda).[6]

ReferenceEditovat

  1. Slovníček pojmů | Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.. saruman.ig.cas.cz [online]. [cit. 2018-09-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-09-10. 
  2. bioklast - Geologická encyklopedie. www.geology.cz [online]. [cit. 2018-09-10]. Dostupné online. 
  3. VALENTINE, James W. EVOLUTIONARY PALEOBIOLOGY. Edition en anglais. [s.l.]: University of Chicago Press 500 s. Dostupné online. ISBN 9780226389134. (anglicky) Google-Books-ID: WTTIC86207sC. 
  4. Sedimentary rock - Limestones and dolomites. Encyclopedia Britannica. Dostupné online [cit. 2018-09-10]. (anglicky) 
  5. ADAMS, Anthony; MACKENZIE, Ian R. Carbonate Sediments and Rocks Under the Microscope: A Colour Atlas. [s.l.]: CRC Press 181 s. Dostupné online. ISBN 9781840765403. (anglicky) Google-Books-ID: tG0_RpNSSGcC. 
  6. GUILLEMOT, Jacques. Elements of Geology. [s.l.]: Editions OPHRYS 218 s. Dostupné online. ISBN 9782710810896. (anglicky) Google-Books-ID: k1bYZGftm3QC.