Binární strom

Binární strom je pojem z teorie grafů a zároveň datová struktura, používaná k ukládání a vyhledávání dat v informatice.

Jednoduchý binární strom

Binární strom je strom ve smyslu používaném v teorii grafů. Jedná se o orientovaný graf s jedním vrcholem (kořenem), z něhož existuje cesta do všech vrcholů grafu. Každý vrchol binárního stromu může mít maximálně dva orientované syny a s výjimkou kořene právě jednoho předka. Kořen předka nemá.

V praktickém programování je obvykle binární strom reprezentován dvěma způsoby:

 1. pomocí dynamické struktury, kde jsou hrany reprezentovány ukazateli. Takto se reprezentuje například AVL-strom. Implementačně, vrcholy mohou mít též ukazatel na rodiče, kromě dvou ukazatelů na potomky.
 2. pomocí pole, kde prvek s indexem i má následníky s indexem 2i+1 a 2i+2 (za předpokladu, že pole je indexováno od 0). Takto je například reprezentovaná halda v algoritmu heapsort.
Diagram binárního stromu

Binární strom je nejčastěji používán jako binární vyhledávací strom a halda.

Typy binárních stromůEditovat

 • Binární strom obsahuje uzly které mají nejvýš 2 syny.
 • Plný binární strom každý vnitřní uzel má dva syny.
 • Vyvážený binární strom hloubka podstromů se od sebe liší maximálně o jedna.
 • Úplný binární strom vyvážený binární strom plněný zleva. Jeden poslední vnitřní uzel nemusí být stupně k

(Terminologie okolo vyvážení a (ú)plnosti není ustálená a jednotná. V různých aplikacích se hodí různě přísné podmínky.)

Vlastnosti stromůEditovat

poznámka: pro níže uvedené rovnice platí:   – hloubka stromu,   – počet uzlů,   – počet listů ,   – počet vnitřních uzlů,   – počet nillů,

 • Úplný binární strom
  • minimální počet uzlů získáme z rovnice   a maximální počet  .
  • počet nillů (NULL ukazatelů) roven  .
  • počet listů roven   (n/2 zaokrouhleno nahoru).
 • Plný binární strom
  • počet uzlů získáme z rovnice  .
  • počet uzlů v úplném binárním získáme  .

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat