Bezvřetenové předení

Bezvřetenové předení je český výraz pro technologii předení s otevřeným koncem niti, pro kterou se v mezinárodním styku nejčastěji používá anglické označení open end spinning (zkratka OE). Výsledná příze se nazývá bezvřetenová nebo rotorová (na rozdíl od klasické, prstencové příze).

Výroba rotorové přízeEditovat

 
Schéma rotorové přádní jednotky

Nákres vpravo znázorňuje vznik příze v přádní jednotce:

Zoubky rozvolňovacího válečku (2) uvolňují z podávaného posukovaného pramene (1) jednotlivá vlákna (3), ta jsou vtahována do drážky rotoru (4), kde se z nich vytváří tenká stužka. Konec hotové příze(5) se otáčí zároveň s rotorem, sbírá vlákna z drážky a zakrucuje je. Hotová příze probíhá tryskou rotoru k odváděcím válečkům a navíjí se na dutinku.

Průmyslovým způsobem se na bezvřetenových strojích zpracovává bavlna, umělá vlákna o délce 10-60 mm a jemnosti do 3,3 dtex a také vlákenné odpady. Vlna, lýková a jiná vlákna se dosud spřádají jen pokusně, v omezených množstvích. Technicky možný je výpřed až do jemnosti 10 tex, rentabilní je však jen výroba mykaných (tedy ne česaných) rotorových přízí asi do jemnosti 20 tex.

Dopřádacím strojům se předkládá posukovaný pramen (zpravidla s elektronicky vyregulovanou stejnoměrností), který se může při předení zjemnit až na 1/400 původní tloušťky.

Otáčky rotorů dosahují v roce 2013 až 170.000 za minutu, což je cirka osminásobek maximální rychlosti vřeten prstencových dopřádacích strojů.

 
Rotorová přádní jednotka s odklopeným rotorem (vlevo). V dolní části je osa turbíny s odtahovým otvorem nálevkovitého tvaru, kterým se odvádí hotová příze.

Cívky od rotorových strojů (o váze do 4 kg) se předkládají zpravidla bez soukání ke zpracování ve tkalcovně nebo pletárně.

Bezvřetenové dopřádací stroje jsou často vybaveny

 • Pojízdnými roboty na vysprávku přetrhu příze
 • Elektronickou kontrolou kvality příze (srovnatelnou s elektronickými čističi na soukacích strojích)
 • Zařízením na voskování povrchu přízí pro pletařské účely
 • Automatickým smekáním a odváděním plných cívek

Na strojích je také možné instalovat

 • Zařízení na opřádání (elastických ) filamentů staplovými vlákny
 • Zařízení na výrobu efektních přízí [1]

Vlastnosti rotorové přízeEditovat

Oproti mykané přízi z prstencových strojů má bezvřetenová příze zejména

Z historického vývojeEditovat

 
Československé rotorové stroje BD 200 v NDR v roce 1974

Zhruba od 30. let 19. století se naprostá většina staplových přízí vyráběla na prstencových dopřádacích strojích. (Až na malá množství předená např. na selfaktorech, křídlových nebo hrncových dopřádacích strojích).

Protože možnosti vývoje této technologie jsou omezeny, zejména určitou rychlostí otáček vřeten, pracovalo se (hlavně v Evropě a v Japonsku) v polovině 20. století velmi intenzivně na výzkumu a vývoji alternativ k prstencovému dopřádání.

V Československu dosáhli pracovníci Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad Orlicí určitý předstih na úseku „bezvřetenového" předení, vyvinuli ve spolupráci s tamější firmou Kovostav prototyp stroje vhodný pro sériovou výrobu a v roce 1967 zde byla zahájena výroba v první rotorové přádelně na světě (s 2000 spřádacími jednotkami).[2]

V roce 2009 bylo ve světě instalováno přes 8 milionů spřádacích jednotek [3], na kterých bylo v roce 2011 vyrobeno 12,7 milionů tun příze (ø 40 tex) [4].

LiteraturaEditovat

 • Pospíšil: Příručka textilního odborníka (SNTL Praha 1981), str. 411-425
 • Lawrence: Advances in yarn spinning technology, Woodhead Publishing 2010, ISBN 978-1-84569-444-9, str. 261-273

ReferenceEditovat

 1. Rotorový dopřádací stroj v roce 2013 (anglicky): www.rieter.com/.../rotor-spinning/r-60-rotor-spinni
 2. Historie bezvřetenového předení v Ústí nad Orlicí: http://www.vaclavklicka.org/images/Kniha.pdf
 3. Branchenportrait Textilmaschinen 2012 (německy): http://machines-for-textiles.com/sites/machines-for-textiles.com/files/branchenportrait_juli_2012.pdf Archivováno 1. 2. 2014 na Wayback Machine
 4. Statistické údaje švýcarské firmy Rieter (německy): http://www.rieter.com/de/spun-yarn-systems/produkte/rieter-com4reg-garne/?tx_damdownloadcenter_pi1%5Bfile%5D=173130&cHash=77246561b2 Archivováno 2. 2. 2014 na Wayback Machine