Otevřít hlavní menu

Berounský kraj

historický region
Krajské rozdělení Čech za Josefa II.

Berounský kraj vznikl v roce 1714 sloučením dosavadního Podbrdského kraje a Vltavského kraje z důvodu vyrovnání velikosti všech českých krajů. Jeho sídlem se stalo město Beroun, do té doby krajské město Podbrdského kraje. Už v roce 1751 však byla krajská správa stejně jako v případě Kouřimi a Rakovníka přenesena do Prahy (ostatní kraje si svá krajská města zachovala). Berounský kraj zanikl v roce 1849, když byly dosavadní kraje nahrazeny správou státní (zeměpanskou), a Beroun tak již byl jen sídlem okresu.