Bernský prostor

Bernský prostor je vžité označení prostoru v oblasti táhlových a narážecích ústrojí železničních kolejových vozidel, který má zůstat volný pro zajištění bezpečnosti personálu při spřahování nebo rozpojování vozidel. Ustanovení platí pouze pro vozidla s klasickým narážecím a spřahovacím ústrojím (postranní nárazníky a šroubovka) na normálním rozchodu.

Minimální rozměry při zcela stlačených náraznících

Tento prostor se nachází po obou stranách šroubovky a má definované minimální rozměry 2000×400×300 mm (výškaךířka×hloubka). Hloubka 300 mm platí pro zcela stlačené nárazníky a musí být dodržena u každého vozidla. Minimální hloubka prostoru u dvou u sebe stojících vozidel je tedy celkem 600 mm.

Svůj název dostal bernský prostor podle dohody o technické jednotnosti na železnici, která byla dojednána na konferenci evropských železnic v Bernu konané ve dnech 16.19. října 1882 [1] a která vstoupila v platnost 1. dubna 1887.

Ustanovení platí dosud. Mezinárodní železniční unie je vydala jako svou vyhlášku UIC 521. Je součástí českého právního řádu. [2] Má oporu i v Technických specifikacích pro interoperabilitu – Nákladní vozy.[3]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Berner Raum na německé Wikipedii.

  1. Röll, Freiherr von: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, Band 9. Berlin, Wien 1921, S. 279-283 On-line na německé internetové knihovně Zeno.org
  2. Vyhl. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, příl. 3, část I, odst. 7 Dostupná online[nedostupný zdroj]
  3. TSI nákladní vozy Archivováno 4. 3. 2016 na Wayback Machine. – viz čl. 4.2.2.2 a příloha A, obr. A.5