Otevřít hlavní menu

Belz (chasidská dynastie)

Jissachar Dov Rokeach, třetí belzský rabín
Synagoga v Belzu, v užívání od roku 1843, v roce 1939 zničena Němci

Belz je jedna z chasidských dynastií, nazvaná podle svého původního sídelního města Belz na západní Ukrajině. Dynastii založil rabín Šúlem Rokeach na počátku 19. století.

Belzští chasidé měli zvláštní program jošvim pro studující Talmudu, ve kterém mladí svobodní i ženatí muži za podpory bohatších souvěrců trávili většinu svého času studiem v synagoze. Tento program vyprodukoval řadu vynikajících židovských učenců a zúčastnil se ho i český básník, publicista a překladatel Jiří Langer, který o svém pobytu u belzských chasidů napsal knihu Devět bran.

Po německém obsazení Belzu v roce 1939 Němci zničili belzskou synagogu a většinu belzských chasidů vyvraždili. Tehdejšímu rabínovi Áronu Rokeachovi se podařilo uprchnout přes Maďarsko do Palestiny. Současný rabín Jissachar Dov Rokeach II. žije v Izraeli.