Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs

Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs (zkratka BRGÖ), česky Příspěvky k právním dějinám Rakouska, je rakouský recenzovaný časopis, který vychází dvakrát ročně jak v tištěné, tak online podobě, ve Vydavatelství Rakouské akademie věd (ÖAW). Časopis připravuje do tisku od roku 2011 Komise pro právní dějiny Rakouska Rakouské akademie věd. Publikovány v něm jsou články v němčině nebo angličtině ze všech oblastí právních dějin (ústavní dějiny, dějiny občanského, trestního a procesního práva, jakož i dějiny právní vědy) od středověku až do současnosti. Zaměření časopisu se neomezuje pouze na Rakousko, nýbrž i na právní vývoj v zemích, které náležely do roku 1918 do habsburského soustátí. Některá čísla časopisu BRGÖ jsou monotematická a většinou jsou v nich publikovány příspěvky, které zazněly na některé z konferencí organizovaných vídeňskou právnickou fakultou. V roce 2019 bylo publikováno monotematické číslo, ve kterém byly otištěny příspěvky pronesené na konferenci organizované Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU v Brně a Rakouskou akademií věd věnované stíhání sexuálních trestných činů v historii.[1]

Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs
Obálka časopisu BRGÖ
Obálka časopisu BRGÖ
Základní informace
Datum založení2011
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Recenzní řízeníEditovat

Všechny příspěvky publikované v časopise prochází recenzním řízením (Peer-Review). Předsedou redakční rady je Thomas Olechowski z vídeňské právnické fakulty, který zároveň reprezentuje Komisi pro právní dějiny Rakouska Rakouské akademie věd. Na vydávání časopisu se také účastní mezinárodní redakční rada, ve které Českou republiku zastupují Karolina Adamová a Jaromír Tauchen.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. AMMERER, G.-FRITZ, G. a TAUCHEN, J. Sexualität vor Gericht. Deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfolgung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. (Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, 9. Jahrgang, Heft 1/2019). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019, 258 s.
  2. http://www.rechtsgeschichte.at/index.php?article%20id=65&clang=1