Bazický bod

jednotka vyjadřující setinu procenta neboli jednu desetitisícinu

Termínem bazický bod (označovaný symbolem ‱ nebo zkratkou bp, bps – z anglického Basis point) se ve finanční oblasti označuje jedna setina procentního bodu (1 pp = 100 bp). V bazických bodech se udávají především úrokové míryvýnosové míry různých finančních nástrojů. Například změna úrokové míry z 1 % p. a. na 1,2 % znamená změnu o 20 bp.

Externí odkazyEditovat