Batavové (latinsky Batavi) byl západogermánský kmen, který žil v dnešním Nizozemsku v oblasti delty Rýna.

Římská Galie a Germánie kolem roku 70. n. l.

Vzhledem k vnitřním kmenovým svárům se oddělili od Chattů a kolem roku 50 př. n. l. se usadili u ústí Rýna v římské provincii Belgica. V roce 12 před naším letopočtem byli podmaněni Římany pod velením velitele jménem Drusus a od této chvíle byli věrnými spojenci až na jednu výjimku: Batávské povstání pod vedením Julia Civilise v roce 69 n. l., v této souvislosti Germáni uspěli v dobývání římských vojenských táborů (Vetera poblíž Xantenu).

Ve 4. století se už pořímštění Batavové stali součástí Franků. Jméno Batavů přežilo do dnešních dnů jako název území kolem řeky Waal.

Související články editovat

Externí odkazy editovat