Baptisterium

Baptisterium je raně křesťanská kamenná stavba, která sloužila ke křtům. Zpravidla šlo o stavební typ centrály na půdorysu osmiúhelníka, šestiúhelníka, kruhu nebo řeckého rovnoramenného kříže, první typy byly odvozeny z frigidaria antických římských lázní.

Baptisterium v Parmě

Baptisterium stálo buď nezávisle nebo vedle kostela. Uvnitř se zpravidla uprostřed nacházel křestní bazén (latinsky piscina), přístupný po stupních a napojený na vodní zdroj. Druhou možností (v místech bez vodovodu) bylo umístění kamenné křestní vany, z níž se později vyvinula křtitelnice. Nad křestním prostorem bývá někdy na sloupech vztyčen ciboriový baldachýn

První stavby baptisterií se objevují již v době císaře Konstantina Velikého po roce 315. Za stavební vzor platilo baptisterium při bazilice sv. Jana v Lateráně v Římě. Baptisteria byla zpravidla zasvěcena sv.Janu Křtiteli.

KřestEditovat

Od doby raně křesťanské po období románské se do studené vody baptisteria ponořovaly křtěné osoby celé (tzv. křest imerzí), často dospělé. Nepokřtěný člověk nesměl vstoupit do kostela, který je svou podstatou Božím příbytkem, nepokřtěný jedinec by jej znesvětil již svou přítomností. Křest zprvu směl provádět pouze biskup příslušné diecéze. Od doby gotické křest prováděl a dodnes provádí kněz každého farního chrámu symbolickým pokropením křtěného (tzv. imerzí) k tomu účelu vysvěcenou vodou v křestním prostoru či křestní kapli kostela. Stavby baptisterií od renesance postupně zanikaly.

Baptisteria jsou také běžnou součástí protestantských kostelů a modliteben. Především u baptistů jsou tato baptisteria zpravidla velmi výraznou součástí interiéru kostela či modlitebny.

Památná baptisteriaEditovat

Nejvýznamnější baptisteria se dochovala na území římské říše ve Středomoří v Itálii, Francii, Španělsku,Portugalsku, v severní Africe, byzantského původu jsou v Malé Asii, zejména v Izraeli, v Sýrii, Arménii, ale například také v Persii.

ItálieEditovat

FrancieEditovat

AnglieEditovat

SlovinskoEditovat

  • základy baptisteria v Lublani, archeologicky doložené římské sídlo Emona
  • Baptisterium při kostele sv. Jiří v Piranu

IzraelEditovat

SýrieEditovat

SúdánEditovat

ÍránEditovat

LiteraturaEditovat

  • Fons vitae: baptême, baptistères et rites d’initiation (IIe-VIe siècle): Actes de la journée d’études, Université de Lausanne 1er décembre 2006; sous la direction de Ivan FOLETTI et Serena ROMANO. Roma 2007

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat