Balfourova deklarace

O dokumentu týkajícím se britských dominií pojednává článek Balfourova deklarace (1926).

Balfourova deklarace z roku 1917 je vyjádření postoje britské vlády v otázce vytvoření židovské domoviny na území, které po první světové válce ztratila Osmanská říše. Dopis podepsaný britským ministrem zahraničí Arthurem Balfourem byl odeslán 2. listopadu 1917 lordu Lionelu Walteru Rothschildovi, předsedovi britské sionistické organizace. Vláda Jeho Veličenstva v něm vyjadřuje podporu zřízení židovské národní domoviny v oblasti historické Palestiny při respektování občanských a náboženských práv nežidovského obyvatelstva tohoto území.

Arthur Balfour

Okolnosti vznikuEditovat

Přestože se tato deklarace nazývá podle ministra zahraničí A. J. Balfoura, byla sepsána lordem Alfredem Milnerem.[1] Balfourova deklarace není konkrétní a ponechává možnost různého výkladu, přesto byla důležitým mezníkem v postoji Spojeného království vůči vzniku židovského státu.

Podle Jamese Gelvina[zdroj?] z losangeleské University of California, historika specializujícího se na blízký východ, je důvody pro tuto deklarace možno spatřovat v přesvědčení prezidenta USA Woodrowa Wilsona (před vstupem USA do první světové války), že konce války je možno dosáhnout přijetím „míru bez vítězství“ oběma válčícími stranami. Dva blízcí Wilsonovi poradci, Louis Brandeis a Felix Frankfurter, byli zapálení sionisté. Jak lépe přesvědčit nerozhodného spojence než podporou sionistické snahy? Stejně tak se Britové snažili udržet ve válce svého spojence Rusko, které bylo v té době zmítané revolucí. Mnoho ruských revolucionářů totiž buď židy přímo bylo nebo mělo židovské kořeny v rodině, včetně Vladimira Iljiče Lenina a Lva Davidoviče Trockého. Proč nezkusit, zda by se Rusko dalo přesvědčit k pokračování ve válce a tím vázalo část ozbrojených sil Centrálních mocností, apelem na vnitřní židovství rozhodujících ruských revolucionářů? Mimoto Britové toužili přilákat židovské finanční zdroje.

V době vzniku deklarace činili Britové mnoho dalších slibů. Balfour na zasedání vlády dne 31. října 1917 prohlásil, že deklarace příznivá snahám sionistů umožní Británii vést nesmírně účinnou propagandu v Rusku i v USA .

Text deklaraceEditovat

 
Originální text Balfourovy deklarace.

Následující je překlad textu Balfourovy deklarace, k němuž je připojen na stroji psaný a ručně podepsaný dopis Arthura Jamese Balfoura.

Ministerstvo zahraničí

2. listopadu 1917

Drahý lorde Rothschilde,

s velkou radostí Vám zasílám jménem vlády Jeho Veličenstva následující prohlášení sympatií s židovskými sionistickými aspiracemi, které bylo předloženo a schváleno Kabinetem.

„Vláda Jeho Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny židovského lidu v Palestině a vynasnaží se, aby tohoto cíle bylo dosaženo, přičemž se jasně rozumí, že nebude učiněno nic, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nežidovských společenství v Palestině nebo práva a politické postavení Židů v jakékoliv jiné zemi.“

Byl bych vděčen, kdybyste mohl předat toto prohlášení na vědomí Sionistické federaci.

Upřímně Váš
Arthur James Balfour.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Archivovaná kopie. www.watch.pair.com [online]. [cit. 2008-03-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-12. 

LiteraturaEditovat

  • RAMSDEN, John a kolektiv. Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století. Praha: Prostor, 2006. 948 s. ISBN 80-7260-169-5. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat