Baletní terminologie a prvky

seznam na projektech Wikimedia

Baletní terminologie a prvky pojednává o baletní terminologii s důrazem na jednotlivé baletní prvky.

V baletu jsou pozice a různé cviky.

Pozice:1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. Cviky: jelení skok, provaz, placka, releve, pase, arabeska, demiplie, diagonal, švihy, padebure, poskoky, přísuny, polka, pirueta, atd

TerminologieEditovat

Baletní názvosloví je odvozené převážně z francouzského jazyka a většina výrazů doslovně popisuje prováděný prvek.

Základní prvky, pojmyEditovat

 • pracující = kročná noha – noha, která právě provádí pohyb
 • Air, en l' [ánlér] – Ve vzduchu. Prvek či pohyb ve vzduchu, většinou když je kročná noha ve vzduchu. Např. rond de jambe en l'air.
 • Barre, á la [a la bar] = U tyče. Zásadní, většinou zahajovací, část hodiny, kdy se cvičí jednotlivé prvky u tyče. Označení pro cvičení s oporou, tj. s přidržením se tyče.

- Francouzský název pro dřevěnou tyč, které se tanečník přidržují při cvičení na sále.


Orientace v sále, na jevištiEditovat

Základy orientace v sále - Balladine

Bod 1 - 8 – Pomyslné body v prostoru, kam se tanečník dívá, či má natočený trup apod. Když se postavíme čelem k divákům (tzv. enface),

před námi je bod 1, 45°

šikmo vpravo je bod 2,

po naší pravici bod 3,

šikmo vpravo dozadu bod 4,

přímo za námi bod 5,

šikmo vlevo dozadu bod 6, přímo vlevo bod 7 a

šikmo vlevo dopředu bod 8.

Ostatní pojmyEditovat

A

pohyby. Většinou jde o variaci několika kroků, která se tančí u tyče i na volnosti.

 • Á deux bras [a de bra] – Označení pózy, při které jsou obě ruce předpaženy nebo vzpaženy. Např. arabesque á des bras, attitude á des bras.
 • Ailes de pigeon [aj d piňo] = "pistolet" – holubí křídla. Skok, ve kterém tanečník provádí cabriole s trojím překřížením nohou, poté tanečník dopadne na nohu, ze které se odrazil a druhou nohu nechá napnutou ve vzduchu.
 • Air, en l' [ánlér] – Ve vzduchu. Prvek či pohyb ve vzduchu, většinou když je kročná noha ve vzduchu. Např. rond de jambe en l'air.
 • Allegro – Termín odvozený z italského hudebního termínu, který znamená rychle, živě. Používá se pro živé, svižné pohyby. Patří sem veškeré skoky.
 • Alongé [alonžé] – Protažení, roztažení, natažený nebo napnutý. Např. ruky, zápěstí či celého prvku, pózy. Specifický pohyb ruky i nohy.
 • Arabesque [arabeska]- Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku. Existuje několik druhů.
 • Arriére, en [ánarijér]- Dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika. Nespecifický prvek.
 • Arrondi/e [arondi] – Zakulacený, zaoblený. Nejčastější označení pro paže, které od ramene k prstům tvoří mírný oblouk.
 • Assemblé [asamblé] – Spojený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí. Specifický prvek složený z několika jednodušších prvků.
 • Attitude [atytýda] – Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni. Několik druhů.
 • Avant, en [ánaván] – Dopředu, vpředu. Natažení pracující nohy před sebe. Tanečník provádí krok směrem k publiku.

B

 • Ballancé [balansé,balance] – Houpavý krok, či kývavý pohyb používaný např. ve valčíku.
 • Ballerina – Sólová tanečnice, hlavní sólistka baletního souboru. Tento titul bývá udělován nejlepší sólistce baletu, která tančí hlavní role ve slavných klasických kusech.

- Také název typického ženského kostýmu v romantickém baletu. Může mít dlouhou lehkou tylovou sukni, nebo také krátkou zdviženou sukénku z tuhého tylu.

 • Ballerina, prima [prima balerina] – Italský název pro první tanečnici, tímto názvem se označuje první sólistka, vedoucí tanečnice sboru.
 • Ballet d'action [balet d aksion] – Balet s dějem, např. Spící krasavice, Popelka, Romeo a Julie,…
 • BaletDivadelní představení sboru a sólových tanečníků, které kombinuje kroky a hudbu. Často vypráví příběh.
 • Ballet blanc – Bílý balet. Jakýkoliv balet, kde jsou tanečnice oblečeny do tradičních dlouhých, bílých šatů, navržených pro Marii Taglionovou v roce 1830 pro balet Sylfidy.
 • Ballet classique [balet klasik] – Klasický balet – Tradiční baletní technika. Také balet druhé poloviny 19. století, z něhož se tradiční technika vyvinula. Baletní styl vycházející z tradičních akademických principů.
 • Barre, á la [a la bar] = U tyče. Zásadní, většinou zahajovací, část hodiny, kdy se cvičí jednotlivé prvky u tyče. Označení pro cvičení s oporou, tj. s přidržením se tyče.

- Francouzský název pro dřevěnou tyč, které se tanečníci přidržují při cvičení na sále.

C

 • Cabriole [kabriol] – Z italského capriola – kozí skok. Skok, který se dělá vpřed, vzad, na croisé, effacé, écarté, do arabesque, z páté pozice nebo nějakého přípravného kroku. Výskok se provádí na jedné noze a odrážející noha udeří o napjatou nohu volnou.
 • Changement de pieds [šanžmán-d/e-pie] – Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice noh.
 • Choreologie – Záznam baletu formou notace.
 • Cloche, en [an kloš] – Jako zvon, zvonovitě. Noha z postavení vepředu přejde přes první pozici vzad a naopak.
 • CorpsTělo.
 • Cou de pied [ku-d/e-pie] – Krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy. Pozice nohou, kdy je pracující noha opřena u kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.
 • Coupé [kupé] – Malý, vazebný pohyb umožňující začátek jiného kroku. Provádí se vpřed i vzad.
 • Couru, pas [pa kury] – Běh na špičkách nebo pološpičkách v paralelním postavení drobnými a rychlými krůčky vpřed nebo vzad.
 • Croisé [kroazé] – Zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená. Trup je otočen do bodu 2 nebo 8, hlava do publika.
 • Croix, en [án kroá] – Do kříže, tj. provádění prvku směrem vpřed, stranou, vzad, stranou.
 • Cvičení na volnosti – Cvičení ve volném prostoru bez opory tyče.

Č

 • "Čertík" – Skok, při kterém se ve vzduchu vymění nohy v pozici přední nebo zadní attitude.

D

 • Danse [dáns] – Tanec
 • Danse de caractere [dans de karaktar] – Charakterní tanec, tanec vycházející z národních a lidových tanců upravený pro baletní vystoupení, používá se v něm původních i klasických kroků a pohybů.
 • Danseuse – Tanečnice
 • Danseur [dánrs] – Tanečník
 • Demi – Půl, poloviční. Např. demi-tour (demi tůr) – půlobrat, otočení o 180°.
 • Dedans, en [ándedán] – Dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze. Směr krouživého pohybu nohy zezadu dopředu nebo směr otáčení při piruetě na stranu zvednuté nohy.
 • Dégagé [degažé] – Uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.
 • Dehors, en [ándeór] – Ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy. Směr krouživého pohybu nohy zepředu dozadu nebo směr otáčení při piruetě na stranu zvednuté nohy.
 • Demi-plié – Polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.
 • Demi-pointes [demi poánt] – Pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.
 • Derriére [deriér] – Za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.
 • Dessous – Pod. Kročná noha se posune za stojnou nohu.
 • Dessus – Nad. Kročná noha se přemístí před stojnou nohu.
 • Devant [deván] – Před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.
 • Développé [developé] – Rozvinutý. Pohyb, při kterém se zdvižená kročná noha otevře. Např. battement développé. Pohyb vytočené nohy vedený přes cou de pied nahoru až do propnutí a tak vysoko, jak to dovolí rozsah tanečnice.
 • Détiré [détyré] – Cvik, při kterém nohu pokrčenou v koleni uchopíme stejnou rukou za patu a vytáhneme ji do výšky, až je napnutá, pak nohu převedeme zepředu do strany.
 • Diagonal, en [an diagonal] – V diagonále, úhlopříčně prováděný pohyb.
 • Dispozice -
 • Divertissement [divertisment] – Rozptýlení, zábava. Krátké tance zařazované do klasického baletu, aby umožnily jednotlivcům nebo skupinám předvést své dovednosti.
 • Držení těla – Způsob držení těla podle pravidel klasického baletu.

E

 • Ecarté [ekarté] – Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku.
 • Echappée [ešapé] – Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice. Používá se ve spojení s changement.
 • Effacé [efasé] – Póza, kdy je trup mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku. Trup je otočen do bodu 2 nebo 8, hlava do publika.
 • Elévation [elevasjon] – Výška. Výška dosažená při skoku.
 • Emboité [anbuaté] – Skok provedený švihem jedné nohy a zakončený v póze na téže noze.
 • Enchaînment – Spojení. Řada propojených kroků.
 • En promenade [an promnad] – Krokem. Označení pro volné otáčení na jedné noze v určitém postoji, např. v arabesce.
 • Entrechat [antrša] – Výskok s odrazem obou noh, kde si nohy ve vzduchu vymění místo. Těchto skoků existuje několik druhů podle počtu výměn ve vzduchu a podle způsobu dopadu.
 • Entrée [ántré] – Nástup, vstup na jeviště.
 • Epaulement [epolmá] – Umístění ramen, hlavy a těla při pohybu, kterým se tanečník lehce otáčí k publiku nebo se od něj odklání.
 • Exercises [akzersis] – Cvičení, à la barre (u tyče), au milieu (v prostoru, na volnosti).

F

 • Face, en [ánfas] – Tanečník upírá pohled přímo do publika. Tanečník je celým tělem otočen přímo do publika, případně k zrcadlu.
 • Fermé – U/zavřený, zavřená pozice, zavření. Chodidla jsou v zavřené pozici. Např. sissone fermé.
 • Fixace – Zpevnění.
 • Flexe – Ohýbání.
 • Fondu [fóndy] – Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb. Například při battement fondu.
 • Fouetté [foeté] – Druh otoční na jedné noze, která přechází na pološpičku nebo špičku, kročná noha se během otočky přikládá sur le cou-de-pied nebo au genau.
 • Frappé – Úder. Například při battement frappé.

G

 • Genou [ženu] – Koleno.
 • Glissade [glisad] – Skluz, kluzmý přechod ze zavřené pozice do otevřené s následným uzavřením této pozice. Krok vycházející z demi-plié v páté pozici , přes relevé ve druhé pozici zpět do páté pozice. Přenesení váhy z jedné nohy na druhou.
 • Grand [grán] – Velký. Například grand allegro, grand battement, grand jeté.
 • Grand allegro [grán alegro] – Velké skoky a kroky allegra.
 • Grand battement [grán batmán] – Rychlé a energické "vyhození" nohy do vzduchu. Opět dopředu, do strany či dozadu. Energický pohyb nohou přes battement tendu do výšky až kam dovolí rozsah tanečnice. Buďto s propnutou nebo nataženou nohou. Intenzivní protažení celé nohy. Také švihy.
 • Grand échappée [grán ešapé] – Verze skoku échappée sautée, při kterém jsou nohy otevřené jen v momentě doskoku.
 • Grand jeté [grán žeté] – Velký skok v prostoru z jedné nohy na druhou, nohy jsou ve vzduchu napnuté, jedna míří vpřed a druhá vzad ("provaz"), nebo se nohy ve vzduchu překříží a celý trup se ve výskoku otočí o 180°. Vrcholný skok, skáče se většinou vpřed, aleexistuje i vzad.
 • Grand plié [grán plié] – Pozice s plně pokrčenými koleny.

CH

 • Chainés [šené] = deboulé – Sřetězený, točení v první pozici na špičkách nebo pološpičkách, které se provádí obratem o 1/2 kruhu při pravidelném přenášení váhy těla z jedné nohy na druhou, přičemž vzdálenost mezi patami noh se nemění.
 • Changement de piedes – Výměna nohou. Výskok s odrazem oběma nohama, při kterém si nohy před dopadem vymění místo. Malý nebo velký skok.
 • Changer [šanžé] – Měnit. Krok, kdy se mění jedna noha za druhou, obě nohy si prohodí pozice. Ta, která byla ve předu je vzad a obráceně.
 • Chassé [šasé] – Honivý, poskočný krok, při kterém „noha nohu stíhá“.
 • Choreograf – Člověk, který vymýšlí, sestavuje a aranžuje sled kroků, tanec, ze kterých se tvoří představení.
 • Choreografie – Výsledek práce choreografa, sled kroků a figur při baletu nebo tanci.
 • Choreologie – Záznam baletu pomocí notace.

I

J

 • Jambe [žám/nb/žán] – Noha. označení celé nohy, na rozdíl od pied.
 • Jelení skok – Skok, při němž se odrazová noha pokrčí vpřed a zadní noha se buď nechá propnutá nebo se také pokrčí, třeba do attitude.
 • Jeté [žeté] – Hozený. Například při battement jeté, grand jeté.

K

 • Kalafuna – Prášek připravovaný z pryskyřice borovic, kterým si tanečníci natírají špičky tanečních bot proti smekání.

L

 • Lecon [lekon] – Hodina, lekce.

M

 • Manage, en [án manéž] – Po kruhu. Kroky nebo kroková kombinace, která se v sále nebo na jevišti provádí do/po kruhu.
 • Millieu, au [o-milié] = na volnosti, v prostoru. Cvičení ve volném prostoru sálu bez opory tyče.
 • Moderní balet – Baletní styl, který vznikl ve 20. slotetí a dále se rozvíjí. Vyvinul se v Contemporary, tedy současný balet. Volnější technika než v klasickém baletu, záměrem je vyjádření individuálních emocí. [2]

N

 • Nárt – Horní část nohy (na části od kotníku dolů), kterou tvoří kost nártní. Může být tzv. malý nebo velký. Tanečníci s velkým nártem mají výhodu při tanci na špičkovkách.
 • Notace – Různé systémy záznamu choreografie baletu psanou formou.

O

 • Osa – Pomyslná čára procházející tělem (od vrcholku hlavy po chodidla) tanečníka, která v každé póze pomáhá držet rovnováhu. Důležitá pro správné držení těla.
 • Otočka – Charakteristický pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech. Důležitý prvek, který pomáhá tanečníkům držet rovnováhu. Spočívá v tom, že si tanečník najde pevný bod v sále, na který se stále dívá při otáčení a až na konci otočky/pohybu hlavu otočí a podívá opět na tento bod, a tím udržuje správnou polohu těla.
 • Ouvert – Otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.

P

 • Par terre [pártér] – Na zemi. Například v rond de jambe parterre.
 • Pas [pa] – Krok. Například pas de chat, pas de deux.
 • Pas allé [pa alé] – Chůze.
 • Pas coupé [pa kupé] – Odraz z jedné nohy s dopadem na druhou.
 • Pas couru – Běh. Postup sestávající z různých variant rychlých, drobných krůčků.
 • Pas de bourrée – Krok z Bourrée. Starofrancouzský barokní tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou. [3]
 • Pas de chat [pa-d/e-ša] – Kočičí krok. Skočný krok do stran. Různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.
 • Pas de cheval [pa-d/e-ševal] – Krok koně. Pracující noha se přes cou de pied vysune vpřed, do boku či vzad a pomocí battement tendu se zavře zpět do výchozí pozice. Skočný krok vpřed, připomíná koňský klus.
 • Pas de deux [pa-d-dö/é]- Tanec pro dvojici, např. muž-žena. Je součástí či je vrcholným číslem mnoha klasických baletů.
 • Pas de deux, grand – Tečka na závěr, předvedení obou představitelů hlavních rolí. Má 3 části: entré (ántré) – nástup, adagio (adážo) – sólová variace tanečníka a tanečnice, coda (koda) – opět spolu tančí oba dva a většinou předvádějí náročné a efektní skoky, otáčky a virtuózní krokové kombinace.
 • Pas de quatre [pa de katr] – Krok pro čtyři, tanec čtyř tanečníků, např. tanec malých labutí z II. dějství Labutího jezera.
 • Pas de trois [pa de trua] – Krok pro tři, tanec tří tanečníků, např. z Louskáčka.
 • Pas de valse [pa de vals] – Valčíkový krok.
 • Pas glisade [pa de glisad] – Klouzavý krok provedený buď jako skok, nebo na špičkách.
 • Passé [pasé] – Míjet, přecházet, převádět. Pohyb kročné nohy, která stojnou při provádění cviku míjí buď horizontálně nebo vertikálně, či nohu převádíme z jedné polohy do druhé.
 • Penché [penšé] – Nakloněný. Například při arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup nakloněný kupředu.
 • Petit [pti/peti/t/ti] – Malý. Například petit battement.
 • Petit allegro [peti alegro] – Malé skoky a kroky z allegra.
 • Petit battement [pti/ti batmán] – Rychlé, drobné údery kročné nohy před nebo za stojnou nohou v poloze cou de pied. Noha je vytočená a pohybuje se pouze od kolene dolů, otevírá se do pravého úhlu.
 • Petit échappée [peti ešapé] – Jedna z verzí skoku échapée sautée, kdy se nohy otevřou už před dopadem.
 • Pied [pie] – Chodidlo. pied a terre (celé chodidlo je na zemi), pied a quart (pata je lehce zvednutá ze země, nízká pološpička), pied a pointe (na špičce), pied a demi (chodidlo je na pološpičce).
 • Piqué [piké] – Poloha, kdy je kročná noha v pozici pointe tendue, tj. propnutá a dotýká se podlahy špičkou.
 • Pirouette [piruet] – pirueta – Otáčení. Způsob otáčení na jedné noze. Pokročilý prvek. V klasickém tanci se dělí na velké (dělají se v póze s kročnou nohou zdviženou na 90°) a malé (kročná noha při točení zaujímá polohu sur le cou-de-pied).
 • Pistolet = jiný název ailes de pigeon
 • Piškoty – Měkká taneční obuv. Vyrábí se v mnoha provedeních, nejoblíbenější jsou kožené nebo saténové v barvách lososová, černá, bílá.
 • Place, sur [sur plas] – Na místě.
 • Plié – Pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.
 • Pointe, en [ánpoán] – Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů. Tanec na špičkách je vrcholnou formou baletu. Je fyzicky velmi náročný, vyžaduje několikaletou přípravu.
 • Pointes, sur les [su le poán] – Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů.
 • Pointe tendue [poan tándy] – Natažený. Natažená noha je napnutá tak, že spočívá na zemi jen špičkou palce.
 • Port de bras [pór-d-brá] – Práce paží. Pohyb paží různými pozicemi. Vedení horních končetin podle principů klasického tance s koordinací pohybu hlavy, trupu a nohou. Vyučovací praxe používá šest pevně stanovených forem tohoto prvku.
 • Porté/e [porté] – Vedení nohy z polohy do polohy (o čtvrt nebo půlkruh).
 • Pose [póza] – Statická póza nebo pozice klasického baletu. Přesně definované umístění každé části těla. Například arabesque, attitude.
 • Préparation [preparasjón] – Preparace, příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec. Podle povahy následného prvku pohyb rukou, někdy rukou i nohou, na dvě nebo čtyři hudební doby.
 • Principal [principál] – Hlavní tanečník souboru.

R

 • Relevé – Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo pološpičky = demi-pointes.
 • Relevé lent [releve lán] – Pohyb, kdy se pracující noha ladně a plynule nejprve sune po podložce do propnutí nártu (špička na podložce) a poté se dále plynule zvedá do vzduchu. Např. battement relevé lent.
 • Relevér – Zvedat.
 • Romantický balet – Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. století.
 • Rond de Jambe [rón-d-žámb] – Kruh, kruhový pohyb, opsaný nohou, špičkou. Pohyb vychází z kyčle, noha je propnutá, horní polovina těla se nehýbe. Může být např. rond de jambe parterre – kruh opsaný nohou na zemi, rond de jambe en l'air – kruh opsaný nohou ve vzduchu.
 • Renversé/e [ranverze] – Záklon v otáčce.
 • Répétition [repetision] – Zkouška, opakování.
 • Retiré – Zdvižený. Špička kročné nohy je zdvižena ze zavřené pozice těsně pod koleno.
 • Révérence [reveráns] – Úklona. Úklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení. Volné tempo, důležitá je graciéznost pohybu. Také grand révérence – velká úklona.
 • Rozsah – Krajní poloha určitého prvku provedená tanečníkem závislá na dispozicích, ale dá se vycvičit.

S

 
Á la seconde

Š

 • Šňůra – Neboli provaz. Póza, při které tanečník sedí na zemi nebo letí ve vzduchu a obě nohy má natažené a propnuté, jednu vpřed a druhou vzad.
 • Špičkovky – Taneční obuv charakteristická pro klasický balet. Vyznačuje se tvrdou špičkou a podrážkou, díky které tanečnice může stát "na palcích, na prstech" nohou – en pointes. Používají je převážně ženy.

T

 • "Tečka" – Zastavení pohybu, výdrž v určité poloze nebo póze.
 • Temps levé [támp levé] – Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.
 • Temps lié [témp lié] – Spojení. Řada plynule spojených pohybů.
 • Tendu [tándy] – Natažený. Například při battement tendu.
 • Terre, par nebo a [partér, a tér] – Po zemi nebo na zemi.
 • Tete [tet] – Hlava.
 • Tour en l'air [túr-ánlér] – Otočení ve vzduchu.
 • Tournant, en [an turná] – V otočení. Krok provedený s otočením, ve spojení s otáčkou.
 • Tutu [tyty] – označení pro stojatou vyztuženou baletní sukni pevně držící tvar.
 • Tyč – Tyč upevněná ve výšce paží, která pomáhá tanečníkům udržet při cvičení rovnováhu. Cvičením u tyče se obvykle zahajují hodiny.

V

 • Variace -
 • Vytočení – Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu. Do velké míry se dá nacvičit, je však také odvislé od individuálních dispozic tanečníka. Můžete znát z angličtiny jako „turnout“.

Z

 • Zvedačka – Figura, při níž tanečník zdvihne partnerku ze země.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

 • Encyklopedie tělesné kultury I. díl. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1963. 27-074-63. 
 • Encyklopedie tělesné kultury II. díl. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1964. 27-071-64. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat