Balak (hebrejsky בָּלָק‎‎, Balak), též přepisováno jako Balák, je postava z Biblemoábský král, který vládl v době, kdy izraelské kmeny putovaly do své zaslíbené země.[1] Jméno Balak se vykládá jako „Pustošitel“.[2] Ačkoliv Bible tohoto krále vykresluje jako nepřítele izraelského národa, protože povolal z dalekého mezopotamského města Petor proroka národů jménem Bileám neboli Balám či Bilám (hebrejsky בִּלְעָם‎‎, Bil‘am)[3], aby izraelský národ proklel[4], přesto mu židovská tradice připisuje zásluhu, protože přinesl oběti Bohu[5], takže díky ní se stal praotcem Rút.[6] Podle židovské tradice byl Balak přímým potomkem Lota.[7]

Po moábském králi Balakovi je pojmenována paraša, která se v synagógách čte jednou v roce o šabatové bohoslužbě.

Méšova stéla ukazuje, že král Balak by mohla být skutečná historická postava.[8]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Nu 22, 4 (Kral, ČEP)
  2. HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. S. 111. 
  3. Nu 22, 16 (Kral, ČEP)
  4. Nu 22, 17 (Kral, ČEP)
  5. Nu 23, 2 (Kral, ČEP)
  6. Časopis Šavua tov 88/5768, str. 3
  7. Časopis Šavua tov 88/5768, str. 2
  8. https://phys.org/news/2019-05-mesha-stele-far-reaching-consequences-biblical.html - New reading of Mesha Stele could have far-reaching consequences for biblical history