Europoidní rasa

(přesměrováno z Běloši)

Europoidní (též kavkazoidní, bílá nebo bělošská) rasa je označení pro skupiny původních obyvatel Evropy, západní Asie, střední Asie, jižní Asie a severní Afriky na základě společných biologických, nebo somatických (vzhledových) vlastností.[1][2] Typicky se lidstvo dělí do tří hlavních rasových skupin (europoidní, mongoloidní a negroidní),[3][4] Občas se objevuje jako synonymum pro označení běloch. V současnosti je dělení člověka na rasy často vysoce kontroverzní a někteří považují rasovou klasifikaci za zpochybněnou, nebo za sociální konstrukci[5] Dle některých zdrojů byl význam rasy jako biologické kategorie zpochybněn.[6][7] V některých zemích světa většina antropologů existenci rasy popírá (např. Spojené státy), v některých ji zase uznává (např. Rusko a Čína).[8][9] V Evropě je názor antropologů rozdělen. Většina antropologů z východní Evropy podporují koncept rasy, kdežto západní jej z většiny odmítají.[10] Mnohdy je v závislosti na kontextu nahrazováno konkrétnějšími a více vypovídajícími označeními jako národ nebo etnicita, v širším měřítku pak populace, komunita nebo obyvatelstvo.[11] Interpretace a používání pojmu lidská rasa se často liší v různých disciplínách a zemích.[8]

Meyers Konversations-Lexikon (1885–1890)
etnografická mapa
Kavkazoidní:
     Árijci
     Semité
     Hamité

Negroidní:
     Afričtí černoši
     Khoisanové
     Melanésané
     Negritové
     Austrálci

Nezařazení:
Mongoloidní:
     Severní Mongolové
     Japonci & Korejci
     Tibeťané & Barmánci
     Malajci
     Polynésané
     Maorové
     Mikronésané
     Eskymáci & Inuité
     Američané

Lidé v rámci europoidních populací často sdílí podobné fenotypní znaky jako výraznější nadočnicový oblouk, ostré vyvýšení nosního prahu, úzký tvar nosního otvoru a zvětšení lebky v oblasti dolní čelisti (ortognatie). Mezi další tradičně sdílené znaky patří úzké rty a malá ústa, kulatý tvar očnice, silné terciární tělesné ochlupení a zbarvení kůže pohybující se od velmi světlé po světle hnědou.[12]

Samotné slovo europoid vzniklo z demonyma evropský a řecké koncovky eidos („mající podobný vzhled“).[13] Většina rasových teorií nicméně pracovala s označením kavkazoid, vycházejícím z demonyma kavkazský.[14]

ReferenceEditovat

 1. LAURIE, James. System of Universal Geography: Founded on the Works of Malte-Brun and Balbi. Londýn: Stevenson & Co, 1842. Dostupné online. S. 107. (anglicky) 
 2. Antropologický slovník | Přírodovědecká fakulta. is.muni.cz [online]. [cit. 2020-08-24]. Dostupné online. 
 3. The Race question [online]. UNESCO, 1950. Dostupné online. (anglicky)  – „Human races can be and have heen differently classified by different anthropologists, but at the present time most anthropologists agree on classifying the greater part of present-day mankind into three major divisions, as follows : The Mongoloid Division, The Negroid Division, The Caucasoid Division.“
 4. europoidní - Slovník současné češtiny | Lingea s.r.o.. www.nechybujte.cz [online]. [cit. 2020-08-24]. Dostupné online. 
 5. KOKAISL, Petr. Základy antropologie.. [s.l.]: NOSTALGIE Praha 184 s. Dostupné online. ISBN 978-80-213-1722-2. (česky) Google-Books-ID: QCNzyl9K5ckC. 
 6. VÁCLAV, Soukup. Antropologie - Teorie člověka a kultury. [s.l.]: PORTÁL s. r. o. 744 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7367-432-8. (česky) Google-Books-ID: KljRDwAAQBAJ. 
 7. Antropologický slovník | Přírodovědecká fakulta. is.muni.cz [online]. [cit. 2020-08-25]. Dostupné online. 
 8. a b LIEBERMAN, Leonard; KASZYCKA, Katarzyna A.; MARTINEZ FUENTES, Antonio J. The race concept in six regions: variation without consensus. Collegium Antropologicum. 2004-12, roč. 28, čís. 2, s. 907–921. PMID: 15666627. Dostupné online [cit. 2020-08-21]. ISSN 0350-6134. PMID 15666627. 
 9. ŠTRKALJ, Goran. The Status of the Race Concept in Contemporary Biological Anthropology: A Review. The Anthropologist. 2007-01-01, roč. 9, čís. 1, s. 73–78. Dostupné online [cit. 2020-08-21]. ISSN 0972-0073. DOI:10.1080/09720073.2007.11890983. 
 10. KASZYCKA, Katarzyna A.; ŠTRKALJ, Goran; STRZAŁKO, Jan. Current Views of European Anthropologists on Race: Influence of Educational and Ideological Background. American Anthropologist. 2009, roč. 111, čís. 1, s. 43–56. Dostupné online [cit. 2020-08-21]. ISSN 1548-1433. DOI:10.1111/j.1548-1433.2009.01076.x. (anglicky) 
 11. KEITA, S. O. Y.; KITTLES, R. A.; ROYAL, C. D. M. Conceptualizing human variation. Nature Genetics. 2004-11, roč. 36, čís. 11, s. S17–S20. Dostupné online [cit. 2020-08-22]. ISSN 1546-1718. DOI:10.1038/ng1455. (anglicky) 
 12. LAURIE, James. System of Universal Geography: Founded on the Works of Malte-Brun and Balbi. Londýn: Stevenson & Co, 1842. Dostupné online. S. 107. (anglicky) 
 13. Europoid [online]. Merriam-Webster Dictionary. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Caucasoid [online]. Dictionary.com. Dostupné online. (anglicky)