Bürgerliches Gesetzbuch

Bürgerliches Gesetzbuch (zkr. BGB) je německým občanským zákoníkem. Přijat byl v roce 1896, v účinnosti je od 1. ledna 1900 až do současnosti. Představuje základní právní předpis německého občanského práva.

Titulní list BGB v říšském zákoníku

Zásadním způsobem byl novelizován v roce 2002, a to v oblasti závazkového práva.

BGB ovlivnil kodifikace občanského práva v řadě zemí – mj. v Řecku a Japonsku.

Externí odkazyEditovat

Související článkyEditovat