Bánkiho turbína je jednoduchá rovnotlaká vodní turbína. Zvláštností je, že lopatky oběžného kola jsou obtékány ve dvou směrech, což zvyšuje jednak účinnost, ale zejména samočisticí schopnost. Vynalezl ji Donát Bánki v roce 1917. Používá se v malých vodních elektrárnách.

Schematické znázornění Bánkiho turbíny

Oběžné kolo Bánkiho turbíny je tvořeno dvěma kruhovými deskami, mezi nimiž jsou jednoduché lopatky (připomíná mlýnské kolo). Kolo je uloženo ve skříni, z níž z jedné strany přitéká usměrněný proud vody. Voda přes lopatky vtéká dovnitř kola a odtud opět přes lopatky vytéká na druhé straně skříně ven. Při každém průtoku lopatkami odevzdá část své energie.

Využití

editovat

Tento typ turbíny je pro svou konstrukční jednoduchost oblíben u malých vodních elektráren, kde by konstrukce dokonalejších (a tím i dražších) typů turbín nebyla ekonomická. Je to jediný typ turbíny, která je zhotovitelná i amatérsky s dobrou účinností.

Účinnost

editovat

Energetická účinnost Bánkiho turbíny dosahuje 70–85 %.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat