Axiom úplného výběru

pojem z oboru teorie množin

Axiom úplného výběru (také axiom globálního výběru) je matematické tvrzení z oblasti teorie množin. Je zobecněním (obyčejného) axiomu výběru.

Znění

editovat

V Zermelo-Fraenkelově teorii množin ho lze vyslovit jen jako axiomatické schéma. Ve Von Neumann-Gödel-Bernaysově teorii množin ho lze formulovat například takto:

Pro každý systém neprázdných množin  , kde X je (neprázdná) třída, existuje selektor na tomto souboru (tj. zobrazení   takové, že   pro všechna  ).

Vztah k obdobným axiomům

editovat

Axiom úplného výběru vyplývá z axiomů silného výběru a omezené velikosti. Jeho důsledkem je například (obyčejný) axiom výběru.

Související články

editovat