Autonomní sovětská socialistická republika

Autonomní sovětská socialistická republika (ASSR) byla administrativní jednotka bývalého Sovětského svazu. ASSR byly v rámci administrativního členění SSSR na o něco nižší úrovni než svazové republiky, jejichž byly součástí, ale měly zachovány některé prvky vlastní státnosti a požívaly jistou úroveň politické, kulturní a administrativní nezávislosti. Neměly však právo se z vlastní vůle odtrhnout od nadřazené svazové republiky či od Sovětského svazu úplně.

Seznam autonomních sovětských socialistických republik

editovat