Atelier Svatopluk, obecně prospěšná společnost, Liteň je nevládní neziskovou organizací. Byla založena dne 12. dubna 2012.[1] Zakladateli je Městys Liteň[2] a Digitus Mise, o.p.s., Hořovice. Sídlem společnosti je budova Úřadu Městyse Liteň, Náměstí 71. Hlavní provozovna je situována v Areálu Pode Zděmi Liteň v ulici Pod Zděmi 402. Ředitelem společnosti je od založení Jan Havelka.

Atelier Svatopluk, o.p.s.
Centrum činnosti ASL je Areál Pode Zděmi Liteň
Centrum činnosti ASL je Areál Pode Zděmi Liteň
Zkratka ASL
Motto "Vytváříme prostor jiným!"
Vznik 12. duben 2012
Typ Nestátní nezisková organizace
Právní forma Obecně prospěšná společnost
Účel propagace Litně a Naučné stezky Liteň, správa Areálu Pode Zděmi Liteň
Sídlo Liteň Náměstí 71
Ředitel Jan Havelka
Hlavní orgán správní rada
Mateřská organizace Městys Liteň
Zaměstnanců 3
Oficiální web www.liten.cz/urad-mestyse/atelier-svatopluk-o-p-s/
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Znak Městyse Liteň

Historie a orgány společnostiEditovat

 
Starosta Litně Karel Kliment a Jan Havelka
 
Jednání o přípravě činnosti Atelier Svatopluk v Hořovicích

Zakladateli společnosti je Městys Liteň a poskytovatel sociálních služeb z Hořovic Digitus Mise, o.p.s. Název společnosti připomíná pobyt slavného básníka a spisovatele Svatopluka Čecha v Litni a poslání společnosti prezentovat Liteň a její tradice.[3]Zakladatelé ve společnosti navazují na předchozí spolupráci v sociálních službách v obvodu městyse Liteň. Impulzem k založení společnosti bylo řešení otázky využití a zajištění provozu areálu Středního odborného učiliště v Litni po zrušení této školy. Záměr založil společnost vznikl jako místní iniciativa občanů Litně a Berounska v roce 2011 době jednání Městyse Liteň s Krajským úřadem Středočeského kraje o možnosti bezplatného převodu areálu do vlastnictví městyse. Statutárním orgánem společnosti je ředitel, kterým byl jmenován při založení Jan Havelka. Orgánem společnosti je tříčlenná správní rada: prvním předsedou správní rady byl od založení starosta Litně Karel Kliment, po jeho smrti se stal předsedou správní rady nově zvolený starosta Litně Ing. Miroslav Horák.[4]

Obecně prospěšné služby a doplňkové činnosti poskytované společnostíEditovat

Činnost společnosti upravuje zákon o obecně prospěšných společnostech účinný v době vzniku společnosti. Poslání, obecně prospěšné služby a doplňkové činnosti společnosti upravuje Smlouva o založení společnosti Atelier Svatopluk,o.p.s.[5] Metody a formy naplňování poslání společnosti upravuje Statut společnosti schválený správní radou. Hlavními tématy obecně prospěšných služeb Atelier Svatopluk, o.p.s., jsou:

 • podpora dokumentace a prezentace regionu Berounsko, Hořovicko a Karlštejnsko;
 • podpora vytváření programů a projektů využití areálu bývalého učiliště v Litni pro vhodné obecně prospěšné služby;
 • podpora vytváření kvalifikovaných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a programů jejich rekvalifikace.

Popularizace Městyse Liteň, Berounska a KarlštejnskaEditovat

Atelier Svatopluk, o.p.s., plní svůj jednu ze základních obecně prospěšných činností – podpora dokumentace a prezentace regionu Berounsko, Hořovicko a Karlštejnsko. K tomu využívá zejména:

 • dokumentaci Litně a aktivit Atelieru Svatopluk, o.p.s., prováděnou na chráněném pracovním místě fotograf – pracovník pro dokumentaci;
 • spolupráce s partnery na pořádání akcí nadregionálního významu;
 • prezentace významných osobností spojených s Litní Svatopluk Čech, Jarmila Novotná, Antonín Wiehl, Otomar Pravoslav Novák;
 • prezentace památek a pozoruhodností Litně a okolí Zámek,Čechovna, Hrobka rodiny Daubkovy, Nádraží Liteň;
 • publikační činností;
 • propagací Naučné stezky Liteň a jejímu využívání pro turistiku a pro vzdělávání ve školách;
 • nabídkou pobytu v Litni s ubytováním v bývalém internátu pro turisty jako zajímavé dovolené s možností jednodenních výletů za zajímavostmi regionu.
 
Panely naučné stezky v Sadech Svatopluka Čecha před finální úpravou.

Naučná stezka LiteňEditovat

Atelier Svatopluk, o.p.s., připravil jako významný nástroj publicity a prezentace Litně a jejího okolí Naučnou stezku Liteň.[6] Do sběru a výběru dokumentů k tématům jednotlivých zastavení (písemnosti, dobové fotografie) zapojila Atelier Svatopluk, o.p.s., tým místních zájemců o historii, architekturu a přírodní pozoruhodnosti regionu. Zhotovení a instalaci panelů provedla firma Ing. Vladimír Glaser.[7] Vytvoření stezky podpořil Region Karlštejnsko v rámci Programu rozvoje venkova dotací ve výši 994 806 Kč.[8] Celkové náklady na realizaci stezky činily 1 048 100,79 Kč.[9] Realizací projektu naučné stezky se zvýšila publicita Litně, stezka se zařadila mezi další naučné stezky Karlštejnska. Strategie publicity Naučné stezky Liteň je založena na

 • vytváření fyzických kontaktních míst u spolupracujících organizací (školy, poskytovatelé sociálních služeb, knihovny, turistická centra a sdružení),
 • systematické fotodokumentaci a publikování pořízených fotografií na internetu (tematicky strukturované galerie (Rajče, Zonerama, Wikimedia Commons) a od roku 2014 rozšiřování obsahu týkajícího se Litně, liteňských osobností a objektů zastavení naučné stezky na Wikipedii,
 • průběžném poskytování informací o naučné stezce (jejích zastaveních a plánovaných nebo uskutečněných akcích) na internetu, na serverech specializovaných na turistiku[10] a na propagaci naučných stezek;
 • provádění rešerší ohlasů a hodnocení Naučné stezky Liteň návštěvníky.

Správa a provoz Areálu Pode Zděmi LiteňEditovat

Atelier Svatopluk, o.p.s., zajišťuje na základě smlouvy s Městysem Liteń jako vlastníkem správu a provoz Areálu Pode Zděmi Liteň

 • zajišťování nájemců pro volné nebytové prostory,
 • běžná údržba budov a ploch,
 • plánování a organizace využití areálu.
 
Starosta Ing. M. Horák na Zimním běhu Litní 2015

Pořádání kulturních a společenských programůEditovat

Jedním z cílů Atelier Svatopluk,o.p.s., je podpora vytváření programů a projektů využití areálu bývalého učiliště v Lítni pro vhodné obecně prospěšné služby. Společnost s dalšími partnery organizuje v Areálu Pode Zděmi Liteň sportovní, kulturní a společenské akce:

 • Kováři v Litni – dvoudenní setkání kovářů a dalších řemeslníků pracujících se železem (od roku 2014). Akce je realizována ve spolupráci s Kovárnou pro radost v Kytíně.[11]
 • Liteňfest – multižánrový hudební festival folkové hudby a country (od roku 2012).[12]
 • Zimní běh Litní – smíšený běžecký závod (od roku 2013). Závod pořádá Středisko volného času Domeček Hořovice.[13]

Pořádané akce jsou koncipovány jako celodenní (vícedenní) programy vhodné pro rodiny s dětmi. Organizováním nebo spoluorganizováním těchto akcí Atelier Svatopluk, o.p.s., vytváří náplň pro areál bývalého učiliště a podporuje partnerství dalších neziskových organizací v regionu. Nadregionální charakter Kovářů v Litni, Liteňfestu a Zimního běhu Litní zároveň propaguje Liteń a Karlštejnsko.

Sociální podnikáníEditovat

 
Jan Maňák prezentuje Naučnou stezku Liteň na Jungmannově základní škole v Berouně

V roce 2013 vytvořil Atelier Svatopluk na základě smlouvy s Úřadem práce ČR, krajská pobočka pro Středočeský kraj v Příbrami, kontaktní pracoviště v Berouně chráněná pracovní místa pro dva zdravotně postižené:

Pracovníci na obou chráněných pracovních místech se podílejí na akcích v areálu i na marketingu naučné stezky podle plánu publicity. Atelier Svatopluk, o.p.s., se tak stal zaměstnavatelem s více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením a ve svém statutu se přihlásil k principům sociálního podnikání.[14]

Galerie Atelier SvatoplukEditovat

Areál Pode Zděmi LiteňEditovat

Kulturní a společenské programyEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Atelier Svatopluk,o.p.s. Liteň - výpis z rejstříku obecně prospěšných společností [online]. Praha: Městský soud v Praze, 2012-04-12 [cit. 2015-02-14]. Dostupné online. (česky) 
 2. Městys Liteň [online]. Městys Liteň: Městys Liteň [cit. 2015-02-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-14. (česky) 
 3. NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý [online]. I. vyd. Praha: Vesmír, 1923 [cit. 2014-12-05]. Kapitola čtvrtá Čtyři idyly, s. 165 - 186. Dostupné online. (česky) 
 4. Atelier Svatopluk,o.p.s. Liteň - výpis z rejstříku obecně prospěšných společností [online]. Praha: Městský soud v Praze, 2012-04-12 [cit. 2015-02-14]. Dostupné online. (česky) 
 5. Smlouva o založení společnosti Atelier Svatopluk,o.p.s. [online]. Praha: Městský soud v Praze, 2012-04-12 [cit. 2015-02-14]. Dostupné online. (česky) 
 6. Naučná stezka Liteň [online]. Ořech: Region Karlštejnsko,o.s., 2014 [cit. 2015-02-15]. Dostupné online. (česky) 
 7. Smlouva o dílo naučná stezka Liteň [online]. Ostrava: LEKTOR INTERMEDIA, s.r.o., 20.5.2013 [cit. 2014-12-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-12. (česky) 
 8. ANTON, Michal. ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA [online]. I. vyd. Praha: Státní zemědělský intervenční fond, 2014-03-22 [cit. 2014-12-06]. Kapitola Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, s. 1 - 11. Dostupné online. (česky) 
 9. Naučná stezka "Liteň" [online]. Ostrava: LEKTOR INTERMEDIA, s.r.o., rev. 2014-02-10 [cit. 2014-12-06]. Dostupné online. (česky) 
 10. MAŇÁK, Jan. Naučná stezka Liteň - žlutá stezka [online]. Praha: Fototuristika/ANABAX MEDIA, s.r.o., 2014-10-29 [cit. 2015-01-12]. Dostupné online. (česky) 
 11. Kovárna pro radost [online]. Kytín: Zdeněk Slavata [cit. 2015-02-15]. Dostupné online. (česky) 
 12. Liteňfest [online]. Beroun: Jiří Buriánek [cit. 2015-02-15]. Dostupné online. (česky) 
 13. Středisko volného času DOMEČEK Hořovice [online]. Hořovice: Středisko volného času DOMEČEK Hořovice [cit. 2015-02-15]. Dostupné online. (česky) 
 14. DOHNALOVÁ, Marie; KOLEKTIV. Sociální ekonomika - vybrané otázky [online]. první. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i. Praha, 2009 [cit. 2015-02-16]. S. 1-92. Dostupné online. ISBN 978-80-7416-052-3. (česky) 

Výroční zprávyEditovat

LiteraturaEditovat

 • DOHNALOVÁ, Marie; KOLEKTIV. Sociální ekonomika - vybrané otázky [online]. první. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i. Praha, 2009 [cit. 2015-02-16]. S. 1-92. Dostupné online. ISBN 978-80-7416-052-3. (česky) 
 • DRÁBEK, Karel. Naučné stezky a trasy. Praha a Středočeský kraj. první. vyd. Praha: Dokořán, 2005. 280 s. ISBN 80-7363-044-3. (česky) 
 • Naučné stezky Českého krasu / Správa chráněné krajinné oblasti Český kras. Berounský deník. Roč. 7, čís. 11, s. 10. ISSN 1210-7360. (česky) 
 • ŠÍROVÁ MOTYČKOVÁ, Kamila; ŠÍR, Jiří. Naučné stezky - Průvodce naučnými stezkami České republiky. první. vyd. Olomouc-Slavonín: Rubico, 2010. 176 s. ISBN 978-80-7346-107-2. (česky) 
 • KREISINGER, Josef. Liteň a přifařené k ní obce. Liteň: nákladem autora, 1896. S. 1 - 79. 
 • NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý [online]. I. vyd. Praha: Vesmír, 1923 [cit. 2014-12-05]. Kapitola čtvrtá Čtyři idyly, s. 165 - 186. Dostupné online. (česky) 
 • STREJČEK, Ferdinand. Jménem, srdcem stejně Čech : o básníkově životě a díle / napsal Ferdinand Strejček.. I. vyd. Praha: Topič, 1909. 58 s. (česky) 
 • STREJČEK, Ferdinand. Životní román Františka Jaroslava Čecha. Praha: F.Topič (Knihy českých osudů), 1940. 202 s. (česky) 
 • VYBÍRAL, Jindřich. Česká“ versus „italská“ neorenesanãní vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši. Zprávy památkové péče [online]. 2014 [cit. 2014-12-14]. Roč. 74, čís. 3, s. 83-90. Dostupné online. (česky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat