Astrometrie je odvětví astronomie, které se zabývá přesnými měřeními a vysvětlováním pozice a pohybů hvězd a ostatních nebeských těles. Kvůli omezené přesnosti přístrojů se až do konce 19. století zdálo, že astrometrie bude stát na okraji vědeckého zájmu. Se zlepšujícími se přístroji a nástupem automatizace se informace získávané astrometrií staly velmi důležité při studiu a výzkumu pohybu a fyzikálního původu naší sluneční soustavy a naší galaxie Mléčná dráha.

Posun těžiště sluneční soustavy vzhledem ke středu Slunce

Hledání exoplanet

editovat

Jednou z možností využití astrometrie je hledání exoplanet. Je to v tomto oboru nejstarší metoda, používána asi 50 let.

Zjišťujeme-li dlouhodobě a precizně polohu určité hvězdy, bude se po obloze pohybovat ne po přímce, ale po vlnovce s periodou jednoho roku, což souvisí s oběhem Země okolo Slunce. Odhlédneme-li od tohoto pohybu, bude se zkoumaná hvězda pohybovat po přímce. Pokud ovšem obíhá okolo hvězdy jinak neviditelná planeta, bude hvězdu svou gravitaci ovlivňovat a její pohyb se nebude jevit přímý, ale opět po vlnovce s periodou oběžné doby planety a s amplitudou úměrnou poměru hmotností hvězdy a planety.

V hledání exoplanet za použití astrometrie byl nejznámější astronom Peter van de Kamp svými "objevy" dvou objektů u Barnardovy hvězdy. Domnělé objevy byly ve skutečnosti výsledkem chyby přístrojů.[1]

Ve fikcích

editovat

Reference

editovat

Literatura

editovat
  • Jean Kovalevsky a P. Kenneth Seidelman, Fundamentals of Astrometry, Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-64216-7.
  • Kovalevsky, Jean (1995). „Modern Astrometry“. Berlin; New York: Springer.
  • Walter, Hans G. (2000).Astrometry of fundamental catalogues : the evolution from optical to radio reference frames New York : Springer.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat